Sciaroidea in the collection of Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

ACNEMIA

 • Acnemia amoena Winnertz, 1863
 • Acnemia asiatica Senior-White, 1924
 • Acnemia braueri Strobl, 1895
 • Acnemia flavicoxa Freeman, 1951
 • Acnemia fulvicollis Philippi, 1865
 • Acnemia funerea Freeman, 1951
 • Acnemia nigra Strobl, 1895
 • Acnemia nitidicollis Meigen, 1818
 • Acnemia vittata Freeman, 1951

ACRODICRANA

 • Acrodicrana africana Edwards, 1925

AFROCNEMIA

 • Afrocnemia aurata Matile, 1997 [H P]
 • Afrocnemia rufa Matile, 1997 [H]
 • Afrocnemia whitfieldae Matile, 1997 [H P]

AGLAOMYIA

 • Aglaomyia gatineau Vockeroth, 1980

ALLACTONEURA

 • Allactoneura argentosquamosa Enderlein, 1910
 • Allactoneura cincta de Meijere, 1907
 • Allactoneura neocaledonica Matile, 1993 [H]

ALLOCOTOCERA

 • Allocotocera coxiponensis Lane, 1952
 • Allocotocera dilatata Tonnoir in T & E, 1927
 • Allocotocera flavicoxa Freeman, 1951
 • Allocotocera glandularis Edwards, 1940
 • Allocotocera nigricoxa Freeman, 1951
 • Allocotocera pulchella Curtis, 1837

ALLODIA

 • Allodia (Allodia) anglofennica Edwards, 1921
 • Allodia (Allodia) embla Hackman, 1971
 • Allodia (Allodia) lugens Wiedemann, 1817
 • Allodia (Allodia) lundstroemi Edwards, 1921
 • Allodia (Allodia) omaticollis Meigen, 1818 [H]
 • Allodia (Allodia) septentrionalis Hackman, 1971
 • Allodia (Allodia) truncata Edwards, 1921
 • Allodia (Brachycampta) altemans Zetterstedt, 1838
 • Allodia (Brachycampta) angulata Lundstrom, 1913
 • Allodia (Brachycampta) barbata Lundstrom, 1909
 • Allodia (Brachycampta) czernyi Landrock, 1912
 • Allodia (Brachycampta) discoidea Meigen, 1818 [H]
 • Allodia (Brachycampta) flavorufa Matile, 1979 [H P]
 • Allodia (Brachycampta) grata Meigen, 1830 [H]
 • Allodia (Brachycampta) neglecta Edwards, 1925
 • Allodia (Brachycampta) pistillata Lundstrom, 1911
 • Allodia (Brachycampta) protenta Lastovka & Matile, 1974
 • Allodia (Brachycampta) retracta Plassmann, 1977
 • Allodia (Brachycampta) silvatica Landrock, 1912
 • Allodia (Brachycampta) triangularis Strobl, 1895

ALLODIOPSIS

 • Allodiopsis (Allodiopsis) domestica Meigen, 1830 [H]
 • Allodiopsis (Allodiopsis) pseudodomestica Lackschewitz, 1937
 • Allodiopsis (Allodiopsis) rustica Edwards, 1941
 • Allodiopsis (Allodiopsis) urceolata Ostroverkhova, 1974
 • Allodiopsis (Notolapha) cristata Staeger, 1840

ANACLILEIA

 • Anaclileia dispar Winnertz, 1863
 • Anaclileia dziedzeckii Landrock, 1911

ANATELLA

 • Anatella ankeli Plassmann, 1977
 • Anatella ciliata Winnertz, 1863
 • Anatella concava Plassmann, 1990
 • Anatella dampfi Landrock, 1924
 • Anatella flavomaculata Edwards, 1925
 • Anatella gibba Winnertz, 1863
 • Anatella laffooni Plassmann, 1977
 • Anatella lenis Dziedzicki, 1923
 • Anatella longisetosa Dziedzicki, 1923
 • Anatella minuta Staeger, 1840
 • Anatella pseudogibba Plassmann, 1977
 • Anatella rufithorax Strobl, 1895
 • Anatella setigera Edwards, T921
 • Anatella simpatica Dziedzicki, 1923
 • Anatella turi Dziedzicki, 1923
 • Anatella unguigera Edwards, 1921

ANEURA

 • Aneura basalis Freeman, 1951
 • Aneura bispinosa Edwards in T & E, 1927
 • Aneura boletinoides Marshall, 1896 [H]
 • Aneura chilena Duret, 1975
 • Aneura fagi Marshall, 1896
 • Aneura fusca Tonnoir in T & E, 1927
 • Aneura longcauda Tonnoir in T & E, 1927
 • Aneura longstila Freeman, 1951
 • Aneura neuquina Duret, 1975 [H]
 • Aneura nitida Tonnoir et Edwards, 1927

ANGAZIDZIA

 • Angazidzia insolita Matile, 1972 [H P]

ANOMALOMYIA

 • Anomalomyia guttata (Hutton, 1881)
 • Anomalomyia immaculata Edwards in T & E, 1927
 • Anomalomyia intermedia Matile, 1993 [H P]
 • Anomalomyia minor Marshall, 1896
 • Anomalomyia nasuta Matile, 1993 [H P]
 • Anomalomyia picta Matile, 1993 [H P]

ANTLEMON

 • Antlemon (Antlemon) halidayi Loew, 1871
 • Antlemon (Antlemonopsis) brevimanum Loew, 1871
 • Antlemon (Antlemonopsis) servulum Walker, 1837

ANTRIADOPHILA

 • Antriadophila nubipennis Skuse, 1888

APOLEPHTHISA

 • Apolephthisa subincana Curtis, 1837

APHRASTOMYIA

 • Aphrastomyia cerquerai Lane, 1961
 • Aphrastomyia cramptoni Coher & Lane, 1949
 • Aphrastomyia shannoni Lane, 1961

APYRTULA

 • Apyrtula abbrevinervis Edwards, 1941
 • Apyrtula sastrei Matile, 1982 [P]
 • Apyrtula spatulata Edwards, 1940

ARACHNOCAMPA

 • Arachnocampa (Arachnocampa) luminosa Skuse, 1891
 • Arachnocampa (Arachnocampa) tasmaniensis Ferguson, 1925

ASINDULUM

 • Asindulum montanum von Roder, 1887
 • Asindulum nigrum Latreille, 1805 [H]
 • Asindulum theodori Matile, 1974

ASPIDIONA

 • Aspidiona balachowskyi Matile, 1974 [H P]

AUSTRALOSYMMERUS

 • Australosymmerus (?) tonnoiri Colless, 1970
 • Australosymmerus (?) trivittatus Edwards in T & E, 1927
 • Australosymmerus (Araeostylus) bivittatus Freeman, 1951
 • Australosymmerus (Araeostylus) lobatus Munroe, 1974
 • Australosymmerus (Araeostylus) simplex Freeman, 1951
 • Australosymmerus (Australosymmerus) nitidus Tonnoir in T & E, 1927
 • Australosymmerus (Australosymmerus) stigmaticus Philippi, 1865
 • Australosymmerus (Melosymmerus) tupi Lane, 1947
 • Australosymmerus (Vellicocauda) insolitus Walker, 1837
 • Australosymmerus (Vellicocauda) maculatus Munroe, 1974

AUSTROSYNAPHA

 • Austrosynapha (Austrosynapha) bejaranoi Duret, 1977 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) bidentata Duret, 1977 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) apicalis Tonnoir in T & W, 1927
 • Austrosynapha (Austrosynapha) argentinensis Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) chilena Duret, 1980 [H]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) dentata Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) erecta Duret, 1974 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) forcipata Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) hirta Tonnoir, 1929
 • Austrosynapha (Austrosynapha) ibarrai Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) lamellata Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) martinezi Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) naumanni Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) neuquina Duret, 1974 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) parva Tonnoir in T & E, 1927
 • Austrosynapha (Austrosynapha) proseni Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) pseuddamellata Duret, 1984 [H]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) pseudoreducta Duret, 19771 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) pulchella Tonnoir in T & E, 1927
 • Austrosynapha (Austrosynapha) quadrisetosa Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) reducta Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) rossi Lane, 1962
 • Austrosynapha (Austrosynapha) schajovskoyi Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) sergoi Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Austrosynapha) similis Tonnoir in T & E, 1927
 • Austrosynapha (Austrosynapha) spinifera Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) truncata Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) unguiculata Freeman, 1951
 • Austrosynapha (Austrosynapha) yivoffi Duret, 1973 [H P]
 • Austrosynapha (Neoaustrosynapha) comuta Duret, 1980 [H P]
 • Austrosynapha (Neoaustrosynapha) distncta Duret, 1980 [H]
 • Austrosynapha (Paraaustrosynapha) filicauda Edwards, '1934
 • Austrosynapha (Paraaustrosynapha) vockerothi Duret, rI977

AYSENMYIA

 • Aysenmyia patagonica Duret, 1978 [P]

AZANA

 • Azana anomala Staeger, 1840
 • Azana flavohalterata Strobl in Czer & St, 1909
 • Azana minuta Matile, 1999 [H P]
 • Azana pusilla Matile, 1999 [H]
 • Azana rarissima Meunier, 1904

BAEOPTEROGYNA

 • Baeopterogyna nudipes Vockeroth, 1972

BOLETINA

 • Boletina arctica Holmgren, 1872
 • Boletina basais Meigen, 1818
 • Boletina brevicomis Zetterstedt, 1852
 • Boletina cincticornis Walker, 1848
 • Boletina conformis Siebke, 1864
 • Boletina consequana Seguy, 1961
 • Boletina digitata Lundstrom, 1914
 • Boletina dispecta Dziedzicki, 1885
 • Boletina dubia Meigen, 1804
 • Boletina edwardsi Chandler, 1992
 • Boletina erythropyga Holmgren, 1883
 • Boletina gripha Dziedzicki, 1885
 • Boletina groenlandica Staeger, 1845
 • Boletina lundbecki Lundstrum, 1912
 • Boletina lundstrormi Landrock, 1912
 • Boletina maculata Holmgren, 1870
 • Boletina moravica Landrock, 1912
 • Boletina nasuta Haliday, 1839
 • Boletina nigricans Dziedzicki, 1885
 • Boletina nigricoxa Staeger, 1840
 • Boletina nigrofusca Dziedzicki, 1885
 • Boletina nitida Grzegorzek, 1885
 • Boletina oreadophila Chandler, 1995 [P]
 • Boletina plana Walker, 1856
 • Boletina rejecta Edwards, 1941
 • Boletina scianna Staeger, 1840
 • Boletina trivittata Meigen, 1818

BOLETINIELLA

 • Boletiniella nigrifemur Matile, 1973 [H P]

BOLITOPHILA

 • Bolitophila (Bolitophila) austriaca Mayer, 1950
 • Bolitophila (Bolitophila) cinerea Wiedemann in Meigen, 1818
 • Bolitophila (Bolitophila) miki Mayer, 1950
 • Bolitophila (Bolitophila) spinigera Edwards, 1925
 • Bolitophila (Bolitophila) tenella Winnertz, 1863
 • Bolitophila (Cliopisa) aperta Lundstrom, 1914
 • Bolitophila (Cliopisa) bimaculata Zetterstedt, 1838
 • Bolitophila (Cliopisa) bispinosa Mayer, 1950
 • Bolitophila (Cliopisa) dubia Siebke, 1861
 • Bolitophila (Cliopisa) edwardsiana Stackelberg, 1969
 • Bolitophila (Cliopisa) glabrata Loew, 1869
 • Bolitophila (Cliopisa) hybrida Meigen, 1804
 • Bolitophila (Cliopisa) maculipennis Walker, 1836
 • Bolitophila (Cliopisa) modesta Lackschewitz, 1937
 • Bolitophila (Cliopisa) occlusa Edwards, 1913
 • Bolitophila (Cliopisa) pseudohybrida Landrock, 1912
 • Bolitophila (Cliopisa) spelaeicola Tollet, 1955

BRACHYPEZA

 • Brachypeza (Brachypeza) armata Winnertz, 1863
 • Brachypeza (Brachypeza) bisignata Winnertz, 1863
 • Brachypeza (Brachypeza) radiata Jenkinson, 1903
 • Brachypeza (Brachypeza) tlavipennis Okada, 1938
 • Brachypeza (Paracordyla) obscura Winnertz, 1863

BREVICORNU

 • Brevicornu (Brevicornu) auriculatum Edwards, 1925
 • Brevicornu (Brevicornu) boreale (Lundstrom), 1914
 • Brevicornu (Brevicornu) complexum Lane, 1943
 • Brevicornu (Brevicornu) desfuliani Matile, 1969 [H]
 • Brevicornu (Brevicornu) fennicum Landrock, 1927
 • Brevicornu (Brevicornu) fissicauda Lundstrom, 1911
 • Brevicornu (Brevicornu) flavum Marshall, 1896
 • Brevicornu (Brevicornu) foliatum Edwards, 1925
 • Brevicornu (Brevicornu) fragile Marshall, 1896
 • Brevicornu (Brevicornu) fuscipenne Staeger, 1840
 • Brevicornu (Brevicornu) griseicolle Staeger, 1840
 • Brevicornu (Brevicornu) griseolum Zettertstedt, 1852 [H]
 • Brevicornu (Brevicornu) intermedium Santos Abreu, 1920
 • Brevicornu (Brevicornu) kingi Edwards, T925
 • Brevicornu (Brevicornu) maculatum Tonnoir in T & E, 1927
 • Brevicornu (Brevicornu) nigrofuscum Lundstrom, 1909
 • Brevicornu (Brevicornu) proximum Staeger, 1840
 • Brevicornu (Brevicornu) ruficome Meigen, 1838 [H]
 • Brevicornu (Brevicornu) serenum Winnertz, 1863 [H]
 • Brevicornu (Brevicornu) sericoma Meigen, 1830
 • Brevicornu (Brevicornu) simile Freeman, 1951
 • Brevicornu (Brevicornu) verrali Edwards, 1925

BURMACROCERA

 • Burmacrocera minuta SeniorWhite, 1922

CALEDONILEIA

 • Caledonileia pusilla Matile, 1993 [H P]

CEROTELION

 • Cerotelion abdominalis Okada et Tamu, 1961 [H]
 • Cerotelion dendyi Marshall, 1896
 • Cerotelion flavicorne Freeman, 1951
 • Cerotelion funereum Freeman, 1951
 • Cerotelion johannseni Fisher, 1940
 • Cerotelion lineatum Fabricius, 1775
 • Cerotelion racovitzai Matile&BurghBal, 1969 [H P]
 • Cerotelion tapleyi Edwards in T & E, 1927

CHIASMONEURA

 • Chiasmoneura (Chiasmoneura) anthracina de Meijere, 1913 [P]
 • Chiasmoneura (Chiasmoneura) concinna Matile, 1990 [P]
 • Chiasmoneura (Prochiasmoneura) bipunctata Matile, 1973 [P]
 • Chiasmoneura (Prochiasmoneura) milligani (Tonnoir, 1927)
 • Chiasmoneura (Prochiasmoneura) pulchella Matile, 1898 [H P]
 • Chiasmoneura (Prochiasmoneura) tlavicoxa Matile, 1973 [P]
 • Chiasmoneura (Prochiasmoneura) tripunctata Matile, 1973
 • Chiasmoneura (Synesostyla) marcellae Matile, 1990 [H]
 • Chiasmoneura (Synesostyla) stylata Matile, 1979 [H P]
 • Chiasmoneura (Synesostyla) tsacasi Matile, 1990 [H]

CLASTOBASIS

 • Clastobasis alternans Winnertz, 1863
 • Clastobasis brunhesi Matile, 1979 [H P]
 • Clastobasis fascipes Brunetti, 1912
 • Clastobasis fijiana (Edwards, 1924)
 • Clastobasis maculicoxa Enderlein, 1910
 • Clastobasis stylata Matile, 1993 [H P]
 • Clastobasis tryoni Skuse, 1890
 • Clastobasis vicina Matile, 1993 [P]
 • Clastobasis villiersi Matile, 1873 [H P]
 • Clastobasis yoshimotoi Matile, 1993 [P]

CLOEOPHOROMYIA

 • Cloeophoromyia crassinerva Matile, 1970 [H]
 • Cloeophoromyia flavicoxa Matile, 1970 [H]
 • Cloeophoromyia fumipennis Matile, 1970 [H]
 • Cloeophoromyia mirei Matile, 1970 [H P]
 • Cloeophoromyia teocchii Matile, 1970 [H]
 • Cloeophoromyia vittata Matile, 1970 [H P]

CLUZOBRA

 • Cluzobra aitkeni Lane, 1956
 • Cluzobra annulicornis Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra binocellaris Edwards, 1934
 • Cluzobra boliviana Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra boulardi Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra brunneicauda Matile, 1996 [H]
 • Cluzobra butleri Lane, 1959
 • Cluzobra christianae Matile, 1996 [H]
 • Cluzobra dureti Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra fissisterna Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra flavorufa Matile, 1996 [H]
 • Cluzobra fuscipennis Edwards, 1940
 • Cluzobra grandcolasi Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra lanei Edwards, 1941
 • Cluzobra odileae Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra phallosoma Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra poulaini Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra praedicta Matile, 1996 [P]
 • Cluzobra shannoni Lane, 1956
 • Cluzobra spinulifera Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra stangei Matile, 1996 [H]
 • Cluzobra tridigitata Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra variegata Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra vicina Matile, 1996 [H P]
 • Cluzobra yasuni Matile, 1996 [H]

COELOPHTHINIA

 • Coelophthinia thoracica Winnertz, 1863

COELOSIA

 • Coelosia flava Staeger, 1840
 • Coelosia flavithorax Freeman, 1951
 • Coelosia fusca Bezzi, 1882
 • Coelosia silvatica Landrock, 1918
 • Coelosia tenella Zetterstedt, 1852
 • Coelosia truncata Lundstrom, 1909

COLONOMYIA

 • Colonomyia albicollis Colless, 1962 [H]
 • Colonomyia magellanica Matile, 1994
 • Colonomyia obtusistyla Matile, 1994 [H]
 • Colonomyla acutistyla Matile, 1994 [H]

CORDYLA

 • Cordyla brevicornis Staeger, 1840
 • Cordyla crassicornis Meigen, 1818
 • Cordyla fasciata Meigen, 1830 [H]
 • Cordyla fissa Edwards, 1925
 • Cordyla flaviceps Staeger, 1840
 • Cordyla fusca Meigen, 1804
 • Cordyla murina Winnertz, 1863
 • Cordyla neglecta Johannsen, 1912
 • Cordyla nitidula Edwards, 1925
 • Cordyla scita Johannsen, 1912
 • Cordyla semiflava Staeger, 1840
 • Cordyla volucris Johannsen, 1909

CTENOCERIDION

 • Ctenoceridion (Ctenoceridion) freemani Matile, 1972 [P]
 • Ctenoceridion (Ctenoceridion) wallacei Matile, 1990 [P]
 • Ctenoceridion (Gymnoceridion) inexpectatum Matile & Duret, 1987 [H]
 • Cycloneura flava Marshall, 1896

DIADOCIDIA

 • Diadocidia (Adidocidia) valida Mik, 1874
 • Diadocidia (Diadocidia) ferruginosa Meigen, 1830 [H]
 • Diadocidia (Diadocidia) spinosula Tollet, 1948
 • Diadocidia (Diadocidia) stanfordensis Arnaud & Hoyt, 1956

DIMORPHELIA

 • Dimorphelia stirpicola Matile, 1988 [P]
 • Dimorphelia tergata Matile, 1988
 • Dinempheria brunnea Matile, 1979 [H P]
 • Dinempheria cobaltiella Matile, 1979 [H P]
 • Dinempheria giselae Matile, 1979 [H P]
 • Dinempheria marasmiella Matile, 1979 [H P]
 • Dinempheria tergata Matile, 1979 [H P]
 • Dinempheria trapezoidalis Matlie, 1979 [H]

DITOMYIA

 • Ditomyia fasciata Meigen, 1818 [H]
 • Ditomyia macroptera Winnertz, 1852

DOCOSIA

 • Docosia carbonaria Edwards, 1941
 • Docosia fumosa Edwards, 1925
 • Docosia fuscipes von Roser, 1840
 • Docosia gilvipes Walker, 1856
 • Docosia mongolica Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Docosia moravica Landrock, 1916
 • Docosia navicoxa Strobl, 1900
 • Docosia sciarina Meigen, 1830 [H]

DOLICHODACTYLA

 • Dolichodactyla flavithorax Freeman, 1951

DREPANOCERCUS

 • Drepanocercus ensifer Vockeroth, 1980 [P]

DURETINA

 • Duretina dureti Lane, 1956

DYNATOSOMA

 • Dynatosoma cochleare Strobl, 1895
 • Dynatosoma fuscicome Meigen, 1818 [H]
 • Dynatosoma inaequale Strobl, 1897
 • Dynatosoma majus Landrock, 1912
 • Dynatosoma noble Loew, 1873
 • Dynatosoma reciprocum Walker, 1848
 • Dynatosoma rufescens Zetterstedt, 1838
 • Dynatosoma thoracicum Zetterstedt, 1838

DZIEDZICKIA

 • Dziedzickia armata Freeman, 1951
 • Dziedzickia beatricea Lane, 1960
 • Dziedzickia caipora Lane, 1961
 • Dziedzickia clio Lane, 1954
 • Dziedzickia coheri Lane, 1954
 • Dziedzickia cryptura Edwards, 1941
 • Dziedzickia diana Lane, 1959
 • Dziedzickia donskoffi Matile, 1992 [H P]
 • Dziedzickia fiebrigi Edwards, 1934
 • Dziedzickia freemani Lane, 1954
 • Dziedzickia funerea Freeman, 1951
 • Dziedzickia gloriosa Lane, 1959
 • Dziedzickia hypsile Lane, 1954
 • Dziedzickia intermedia Lane, 1954
 • Dziedzickia janus Lane, 1959
 • Dziedzickia jurupari Lane, 1961
 • Dziedzickia magellanensis Duret, 1984 [H]
 • Dziedzickia medea Lane, 1954
 • Dziedzickia microstyla iMatile, 1992 [H]
 • Dziedzickia patagonica Duret, 1979 [H P]
 • Dziedzickia peckorum Matile, 1992 [P]
 • Dziedzickia penai Duret, 1979
 • Dziedzickia pseudoarmata Duret, 1979 [H P]
 • Dziedzickia pubericornis Edwards, 1933
 • Dziedzickia stangei Duret, 1979 [H P]
 • Dziedzickia stuckenbergorum Matile, 1992
 • Dziedzickia tara Lane, 1961
 • Dziedzickia vockerothi Duret, 1979 [P]
 • Dziedzickia wollastoni Duret, 1984 [H]

ECHINOPODIUM

 • Echinopodium araucanum Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium argentinense Duret, 1975 [H]
 • Echinopodium aysense Duret, 1976 [H P]
 • Echinopodium bejaronoi Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium bifurcatum Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium cekalovici Duret, 1976 [H P]
 • Echinopodium chilense Duret, 1976 [H P]
 • Echinopodium chiloense Coher, 1959
 • Echinopodium coheri Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium curvispina Freeman, 1951
 • Echinopodium digitalis Freeman, 1951
 • Echinopodium elegans Duret, 1976 [P]
 • Echinopodium fiagellatum Freeman, 1951 [H P]
 • Echinopodium freemani Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium gentilii Duret, 1975 [H]
 • Echinopodium insolitum Duret, 1976 [H P]
 • Echinopodium lanei Duret, 1974 [H]
 • Echinopodium minor Duret, 1975 [H]
 • Echinopodium neuquense Duret, 1975 [H]
 • Echinopodium nigncoxa Freeman, 1951
 • Echinopodium nigrescens Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium nonegrense Coher, 1959
 • Echinopodium patagonicum Duret, 1976 [P]
 • Echinopodium penai Duret, 1976 [P]
 • Echinopodium pilosum Duret, 1976 [H P]
 • Echinopodium pucaraense Duret, 1974 [H]
 • Echinopodium sergioi Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium spinosum Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium stonei Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium striatum Duret, 1974 [H P]
 • Echinopodium villaricaense Duret, 1974
 • Echinopodium vockerothi Duret, 1974 [P]

ECTREPESTHONEURA

 • Ectrepesthoneura coyleri Chandler, 1979
 • Ectrepesthoneura gracilis Edwards, 1928
 • Ectrepesthoneura hirta Winnertz, 1863
 • Ectrepesthoneura referta Plassmann, 1976

EPICYPTA

 • Epicypta aczeli Lane, 1958
 • Epicypta aguarensis Lane, 1951
 • Epicypta aterrima Zetterstedt, 1852
 • Epicypta auranticeps Edwards, 1914 [H]
 • Epicypta aurata Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta brasiliensis Enderlein, 1910
 • Epicypta chaetophora Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta collaris Enderlein, 1910
 • Epicypta costalis Matile, 1973 [H P]
 • Epicypta davimaculata Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta duanasi Lane, 1951
 • Epicypta femorata Matile, 1973 [H]
 • Epicypta fumigata Dziedzicki, 1923
 • Epicypta halterata Matile, 1973 [H P]
 • Epicypta hirsutistyla Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta iaunensis Lane, 1951
 • Epicypta limnophila Chandler, 1981
 • Epicypta lophophora Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta luridiceps Enderlein, 1910
 • Epicypta maculipennis Enderlein, 1910
 • Epicypta maculipleura Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta maculosa Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta monilis Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta nigrohalterata Enderlein, 1910
 • Epicypta pilosistyla Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta planiventris Enderlein, 1910
 • Epicypta propinqua Matile, 1973 [H P]
 • Epicypta proxima Matile, 1973 [H P]
 • Epicypta scutellata Matile, 1973 [H P]
 • Epicypta seditiosa Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta seycheilensis Enderlein, 1916
 • Epicypta surdipleura Matile, 1979 [H P]
 • Epicypta torquata Matile, 1977 [H P]
 • Epicypta vicina Matile, 1973 [H P]

EUCEROPLATUS

 • Euceroplatus gressiitti Matile, 1990 [P]
 • Euceroptatus cantrelli Matile, 1990 [P]
 • Euceroptatus rivalis Matile, 1990 [P]

EUDICRANA

 • Eudicrana araucariae Matile, 1991 [H P]
 • Eudicrana basinerva Freeman, 1951
 • Eudicrana nigriceps Lundstrom, 1909
 • Eudicrana similis Freeman, 1951
 • Eudicrana splendens Lane, 1948
 • Eudicrana vittata Edwards, 1931

EXECHIA

 • Exechia bellula Johannsen, 1912
 • Exechia bicincta Staeger, 1840
 • Exechia biseta Tonnoir in T & E, 1927
 • Exechia casta Johannsen, 1912
 • Exechia chandleri Caspers, 1987
 • Exechia cincta Winnertz, 1863
 • Exechia cingulata Meigen, 1830 [H]
 • Exechia clepsydra Fisher, 1937
 • Exechia confinis Winnertz, 1863
 • Exechia contaminata Winnertz, 1863
 • Exechia dizona Edwards, 1924
 • Exechia dorsalis Staeger, 1840
 • Exechia exigua Lundstrom, 1909
 • Exechia festiva Winnertz, 1863
 • Exechia frigida Boheman, 1865
 • Exechia fulva Santos Abreu, 1920
 • Exechia fusca Meigen, 1804
 • Exechia hiemalis Marshall, 1896
 • Exechia lucidula Zetterstedt, 1838
 • Exechia lundstroemi Landrock, 1923
 • Exechia lydiae Matile, 1979 [H P]
 • Exechia maculipennis Stannius, 1831
 • Exechia micans Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Exechia nigroscutellata Landrock, 1912
 • Exechia nitidicollis Lundstrom, 1913
 • Exechia parvula Zetterstedt, 1852
 • Exechia pilifera Matile, 1979 [H P]
 • Exechia pseudocincta Strobl, 1910 [P]
 • Exechia pseudofestiva Lackschewitz, 1937
 • Exechia repanda Johannsen, 1912
 • Exechia separata Lundstrom, 1912
 • Exechia seriata Meigen, 1830 [H]
 • Exechia serrata Winnertz, 1863
 • Exechia setosa Matile, 1979 [H P]
 • Exechia similis Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Exechia spinuligera Lundstrom, 1912
 • Exechia subfrigida Lastovka & Matile, 1974
 • Exechia unimaculata Zetterstedt, 1860

EXECHIOPSIS

 • Exechiopsis (Exechiopsis) coremura Edwards, 1928
 • Exechiopsis (Exechiopsis) drysaspagensis Chandlert, 1977
 • Exechiopsis (Exechiopsis) dumitrescuae Burghele-Balacesco, 1972
 • Exechiopsis (Exechiopsis) fimbriata Lundstrom, 1909
 • Exechiopsis (Exechiopsis) furcata Lundstrom, 1911
 • Exechiopsis (Exechiopsis) hammi Edwards, 1925
 • Exechiopsis (Exechiopsis) indecisa Walker, 1856
 • Exechiopsis (Exechiopsis) intersecta Meigen, 1818
 • Exechiopsis (Exechiopsis) januarii Lundstrom, 1913
 • Exechiopsis (Exechiopsis) jenkinsoni Edwards, 1925
 • Exechiopsis (Exechiopsis) lackschewitzana Stackelberg, 1948
 • Exechiopsis (Exechiopsis) ligulata Lundstrom, 1913
 • Exechiopsis (Exechiopsis) magnicauda Lundstrom, 1911
 • Exechiopsis (Exechiopsis) oltenica Burghele-Balacesco, 1965
 • Exechiopsis (Exechiopsis) pseudindecisa Lastovka & Matile, 1974 [H P]
 • Exechiopsis (Exechiopsis) pulchella Winnertz, 1863
 • Exechiopsis (Exechiopsis) subulata Winnertz, 1863
 • Exechiopsis (Exechiopsis) unguiculata Lundstrom, 1911
 • Exechiopsis (Exechiopsis) vizzavonensis Edwards, 1928
 • Exechiopsis (Xenexechia) bifida Freeman, 1951
 • Exechiopsis (Xenexechia) brevifurcata Freeman, 1951
 • Exechiopsis (Xenexechia) crucigera Lundstrom, 1909
 • Exechiopsis (Xenexechia) davatchii Matile, 1969 [H]
 • Exechiopsis (Xenexechia) extensa Freeman, 1951
 • Exechiopsis (Xenexechia) leptura Meigen, 1830 [H]
 • Exechiopsis (Xenexechia) pollicata Edwards, 1925
 • Exechiopsis (Xenexechia) setigera Freeman, 1951
 • Exechiopsis (Xenexechia) stylata Lastovka & Matile, 1974

FENDEROMYIA

 • Fenderomyia smithi Shaw, 1943

GARRETTELLA

 • Garretella shermani (Garrett, 1925)

GNORISTE

 • Gnoriste apicalis Meigen, 1818
 • Gnoriste bilineata Zetterstedt, 1852
 • Gnoriste harcyniae von Roder, 1887
 • Gnoriste longirostris Siebke, 1864

GRACILILEIA

 • Gracilileia aurata Matile, 1993 [H P]
 • Gracilileia lydiae Matile, 1993 [H P]
 • Gracilileia montana Matile, 1993 [H P]
 • Gracilileia redunda Matile, 1993 [H P]
 • Gracilileia tillierorum Matile, 1993 [H P]

GREENOMYIA

 • Greenomyia flavipennis Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Greenomyia lucida Becker, 1908
 • Greenomyia mongolica Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Greenomyia nigra (preocc Zett) Brunetti, 1912
 • Greenomyia theresae Matile, 2002 [H P]

GRZEGORZEKIA

 • Grzegorzekia collaris Meigen, 1818 [H]

HADRONEURA

 • Hadroneura palmeni Lundstrom, 1906
 • Hadroneura pullata Coquillett in Baker, 1904
 • Hadroneura rutila Sherman, 1921

HESPERODES

 • Hesperodes johnsoni Coquillett, 1900

HETEROPTERNA

 • Heteropterna (Heteropterna) abdominalis Lane, 1943
 • Heteropterna (Heteropterna) affinis Skuse, 1890
 • Heteropterna (Heteropterna) caraibeana Matile, 1982 [P]
 • Heteropterna (Heteropterna) chazeaui Matile, 1988 [H P]
 • Heteropterna (Heteropterna) cressoni Fisher, 1941
 • Heteropterna (Heteropterna) fenestralis Matile, 1990 [P]
 • Heteropterna (Heteropterna) flavovittata Matile, 1990 [P]
 • Heteropterna (Heteropterna) ghesquierei Tollet, 1950
 • Heteropterna (Heteropterna) imperfecta Matile, 1982 [P]
 • Heteropterna (Heteropterna) perdistincta Matile, 1990
 • Heteropterna (Heteropterna) septentrionalis Okada, 1938
 • Heteropterna (Heteropterna) tetraleuca Edwards, 1940
 • Heteropterna (Heteropterna) triangularis Matile, 1990 [P]
 • Heteropterna (Heteropterna) trileuca Edwards, 1940
 • Heteropterna (Scrobicula) balachowskyi Matile, 1970 [H]

HETEROTRICHA

 • Heterotricha nudicostalis Freeman, 1951
 • Heterotricha seminuda Freeman, 1951

IMPLETA

 • Impleta polypori Vockeroth, 1980

ISONEUROMYIA

 • Isoneuromyia atra Lane, 1948 [H]
 • Isoneuromyia baumhaueri Meigen, 1818 [H]
 • Isoneuromyia bicingulata Edwards, 1940
 • Isoneuromyia falcaoi Lane, 1961 [H]
 • Isoneuromyia goianensis Lane, 1948 [H]
 • Isoneuromyia griseofasciata Edwards, 1933 [P]
 • Isoneuromyia harrisi Tonnoir in T & E, 1927
 • Isoneuromyia icomi Lane, 1959
 • Isoneuromyia lenkoi Lane, 1961 [H]
 • Isoneuromyia lopesi Lane, 1950 [H]
 • Isoneuromyia lutea Freeman, 1951
 • Isoneuromyia nigrofasciata Freeman, 1951
 • Isoneuromyia paulistana Lane, 1948 [H]
 • Isoneuromyia semirufa (Meigen, 1818)
 • Isoneuromyia sesiiformis Edwards, 1940
 • Isoneuromyia timbira Lane, 1956 [H]
 • Isoneuromyia tucumana Lane, 1958
 • Isoneuromyia vitripennis (Meigen, 1830)
 • Isoneuromyia xanthocera Edwards, 1931

KELNERIA

 • Kelneria setosa Matile, 1979 [H]

KEROPLATUS

 • Keroplatus biformis Okada, 1938 [H]
 • Keroplatus carbonarius Bosc, 1803 [H]
 • Keroplatus caribai Lane, 1950 [H(USNM)]
 • Keroplatus clausus Coquillett, 1901
 • Keroplatus dispar Dufour, 1839 [H]
 • Keroplatus fuscomaculatus Tollet, 1955
 • Keroplatus golbachi Lane, 1958 [H]
 • Keroplatus heimi Matile, 1970 [H]
 • Keroplatus militaris Johannsen, 1910 [H]
 • Keroplatus nipponicus Okada, 1938 [P]
 • Keroplatus omativentris Matile, 1969 [P]
 • Keroplatus reaumurii Dufour, 1839 [H]
 • Keroplatus sesioides (Wahlberg, 1839) [S]
 • Keroplatus terminalls Coquillett, 1905
 • Keroplatus testaceus Dalman, 1918
 • Keroplatus tipuloides Bosc, 1792 [H]
 • Keroplatus townsendi Lane, 1948
 • Keroplatus trinidadensis Matile, 1989

LAURYPTA

 • Laurypta laevis Enderlein, 1910
 • Laurypta mathesoni (Lane, 1961) [H]
 • Laurypta tripotini Matile, 1999 [H P]

LAPYRUTA

 • Lapyruta fasciventris (Williston, 1896) [P]
 • Lapyruta scalaris Matile, 1970 [H P]

LEIA

 • Leia aczeli Lane, 1959
 • Leia andirai Lane, 1950
 • Leia annae Lindner, 1958
 • Leia apinagei Lane, 1950
 • Leia arcuata Brunetti, 1912
 • Leia arsona Hutson, 1978
 • Leia biamputata Edwards, 1933
 • Leia bicolor Brunetti, 1912
 • Leia bifasciata Grimmenthal, 1846
 • Leia bilunula Wiedemann, 1828
 • Leia bimaculata Meigen, 1804
 • Leia bipartita Lynch Arribalzaga, 1892
 • Leia bivittata Say, 1829
 • Leia cayapoi Lane, 1950
 • Leia circumfera Fisher, 1939
 • Leia concinna Williston, 1896
 • Leia costaricensis Fisher, 1940
 • Leia crucigera Zetterstedt, 1838
 • Leia cylindrica Winnertz, 1863
 • Leia delobeli Matile, 1993 [H P]
 • Leia dichroma Freeman, 1951
 • Leia diversipes Edwards, 1933
 • Leia falculata Edwards, 1933
 • Leia fascipennis Meigen, 1818 [H]
 • Leia fisherae Shaw, 1950
 • Leia flavipennis Lastovka & Matile, 1974 [P]
 • Leia flavoscutellata Lynch Arribalzaga, 1892
 • Leia halterata Kertesz, 1902
 • Leia incompleta Curran, 1928
 • Leia jeanneli Edwards, 1914 [H]
 • Leia monoleuca Edwards, 1933
 • Leia nigricauda Edwards, 1933
 • Leia nigronitida Edwards, 1914 [H]
 • Leia notabilis Edwards, 1914 [H]
 • Leia oblectabilis Loew, 1869
 • Leia paranensis Edwards, 1933
 • Leia pauliania Matile, 1973 [H P]
 • Leia pedifera Edwards, 1933
 • Leia picta Meigen, 1830 [H]
 • Leia plaumanni Lane, 1959
 • Leia rufithorax Freeman, 1951
 • Leia setosa Matile, 1973 [H]
 • Leia spinifera Edwards, 1933
 • Leia subfasciata Meigen, 1818
 • Leia submaculipennis Freeman, 1954
 • Leia winthemi Lehman, 1822

LEIELLA

 • Leiella bicolor (preocc) Fisher, 1962
 • Leiella distincta Freeman, 1951
 • Leiella fulva Lane, 1954
 • Leiella jarusi Lane, 1952
 • Leiella ochreocalcar Enderlein, 1910
 • Leiella zonalis Edwards, 1931

LEPTOMORPHUS

 • Leptomorphus (Austroleptomorphus) grjebinei Matile, 1977 [H]
 • Leptomorphus (Diomonus) subcaeruleus (Coquillet, 1901)
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) africanus (preocc) Matile, 1977 [H P]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) aliciae Matile, 1977 [H P]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) carnevalei fMatile, 1977 [H]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) couturieri Matile, 1997 [H P]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) elegans Matile, 1997 [H P]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) gracilis Matile, 1977 [H]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) medleri Matile, 1977 [H P]
 • Leptomorphus (Gymnoscutum) obscurus Matile, 1977 [H P]
 • Leptomorphus (Leptomorphus) neivai Edwards, 1940
 • Leptomorphus (Leptomorphus) walkeri Curtis, 1831

LUTARPYA

 • Lutarpya fulva Skuse, 1888

LUTARPYELLA

 • Lutarpyella tibialis Matile, 1988

LYGISTORRHINA

 • Lygistorrhina carayoni Matile, 1986 [H]
 • Lygistorrhina edwardsi Matile, 1990
 • Lygistorrhina hamoni Matile, 1996 [H]
 • Lygistorrhina insignis Skuse, 1890
 • Lygistorrhina legrandi Matile, 1990 [H]
 • Lygistorrhina magna Matile, 1990 [P]
 • Lygistorrhina nassreddinei Matile, 1978 [H]

LYPRAUTA

 • Lyprauta amazonensis Lane, 1958 [H]
 • Lyprauta bezanozano Matile, 1977 [H]
 • Lyprauta brunneicauda Matile, 1970 [H]
 • Lyprauta chacoensis Edwards, 1931
 • Lyprauta chambordi Matile, 1974 [H]
 • Lyprauta defecta Edwards, 1931
 • Lyprauta jeremiei Matile, 1982 [H P]
 • Lyprauta knabi Lane, 1950
 • Lyprauta nubilapex Edwards, 1940
 • Lyprauta paraensls Lane, 1958 [H]
 • Lyprauta oberthuri Matile, 1967 [H]
 • Lyprauta zeteki Lane, 1950 [P]

MABORFELIA

 • Maborfelia picta Matile, 1988 [H P]

MACROBRACHIUS

 • Macrobrachius kowarzii Dziedzicki, 1889

MACROCERA

 • Macrocera aegaea Matile, 1969 [H]
 • Macrocera africana Freeman, 1970
 • Macrocera albipunctata Matile, 1973 [H]
 • Macrocera anglica Edwards, 1925
 • Macrocera angulata Meigen, 1818 [H]
 • Macrocera annuliventris Matile, 1972 [H P]
 • Macrocera antennalis Marshall, 1896
 • Macrocera antennata Freeman, 1951
 • Macrocera armata Freeman, 1951
 • Macrocera bilucida Matile, 1979 [H P]
 • Macrocera caudata Matile, 1977 [H P]
 • Macrocera centralis Meigen, 1818 [H]
 • Macrocera chilena Lane, 1962
 • Macrocera clara Loew, 1869
 • Macrocera concinna Williston, 1896
 • Macrocera crassicornis Winnertz, 1863
 • Macrocera crozetensis Colless, 1970
 • Macrocera decorosa Skuse, 1888
 • Macrocera edwardsi Freeman, 1970
 • Macrocera ephaemeroformis Alexander, 1924
 • Macrocera estonica Landrock, 1924
 • Macrocera exilis Matile, 1972 [H]
 • Macrocera fasciata Meigen, 1804
 • Macrocera fastuosa Loew, 1869
 • Macrocera flavobrunnea Freeman, 1951
 • Macrocera flavescens Freeman, 1951
 • Macrocera flavithorax Freeman, 1951
 • Macrocera formosa Loew, 1886
 • Macrocera funerea Freeman, 1951
 • Macrocera griveaudi Matile, 1972 [H]
 • Macrocera guarani Lane, 1950 [H P]
 • Macrocera horrida Freeman, 1951
 • Macrocera immaculata Johnson, 1902
 • Macrocera inaequalis Freeman, 1951
 • Macrocera inversa Loew, 1869
 • Macrocera kaingangi Lane, 1950 [H]
 • Macrocera kraussi Matile, 1988 [H P]
 • Macrocera longibrachiata Landrock, 1917
 • Macrocera lutea Meigen, 1804 [H]
 • Macrocera luteobrunnea Matile, 1977 [H]
 • Macrocera maculata Meigen, 1818
 • Macrocera minima Matile, 1988 [H]
 • Macrocera montana Marshall, 1896 [P]
 • Macrocera nephrotoma Matile, 1972 [H]
 • Macrocera obsoleta Edwards in T & E, 1927
 • Macrocera parcehirsuta Becker, 1907
 • Macrocera parva Lundstrom, 1914
 • Macrocera perpictula Edwards, 1940
 • Macrocera phalerata Meigen, 1818
 • Macrocera picta Freeman, 1951
 • Macrocera pictipennis Matile, 1969 [H]
 • Macrocera pilosa Landrock, 1917
 • Macrocera plaumanni Edwards, 1940
 • Macrocera puncticosta Edwards, 1934
 • Macrocera pusilla Meigen, 1830
 • Macrocera renalifera Matile, 1988 [H P]
 • Macrocera scopana Marshall, 1896
 • Macrocera shannoni Lane, 1945 [H P]
 • Macrocera stigma Curtis, 1837
 • Macrocera stigmoides Edwards, 1925
 • Macrocera straatmani Matile, 1988 [H]
 • Macrocera tamoyoi Lane, 1950 [H P]
 • Macrocera thoracica Matile, 1977 [H]
 • Macrocera tusca Loew, 1869
 • Macrocera unica Fisher, 1939
 • Macrocera unicincta Matile, 1988 [H]
 • Macrocera unidens Edwards, 1931
 • Macrocera unispina Freeman, 1970
 • Macrocera vespertina Matile, 1973 [H]
 • Macrocera vittata Meigen, 1830
 • Macrocera vulcania Matile, 1979 [H]
 • Macrocera zetterstedti Lundstrom, 1914

MACRORRHYNCHA

 • Macrorrhyncha ancae Matile, 1976 [H P]
 • Macrorrhyncha brevirostre (Lundstrom, 1911)
 • Macrorrhyncha collarti Tollet, 1955
 • Macrorrhyncha flava Winnertz, 1863
 • Macrorrhyncha gallica Chandler, spr [H P]
 • Macrorrhyncha rostrata Zetterstedt, 1851

MALLOCHINUS

 • Mallochinus mangalorensis Edwards, 1929
 • Mallochinus mastersi Skuse, 1888

MANOTA

 • Manota aureonigra Matile, 1979 [H]
 • Manota crassiseta Matile, 1979 [H]
 • Manota ctenophora Matile, 1993 [H P]
 • Manota fusca Matile, 1972 [H]
 • Manota issongo Matile, 1972 [H]
 • Manota lachaisei Matile, 1972 [H]
 • Manota mabokeensis Matile, 1972 [H]
 • Manota maorica Edwards in T & E, 1927
 • Manota nigra Matile, 1972 [H]
 • Manota saepium Matile, 1972 [H]
 • Manota taedia Matile, 1993 [H P]
 • Manota teocchii Matile, 1972 [H]
 • Manota unifurcata Lundstrom, 1913

MEGALOPELMA

 • Megalopelma cellularis Edwards, 1940
 • Megalopelma glabana (Johannsen, 1910)
 • Megalopelma nigroclavatum Strobl, 1909
 • Megalopelma planiceps Enderlein, 1910
 • Megalopelma platyura Edwards, 1940

MEGOPHTHALMIDIA

 • Megophthalmidia crassicomis Curtis, 1837
 • Megophthalmidia divergens Edwards, 1932
 • Megophthalmidia nigra Freeman, 1951
 • Megophthalmidia rufina Schnuse, 1901
 • Megophthalmidia takagii Sasakawa, 1964

METANEPSIA

 • Metanepsia africana Matile, 1971 [H P]
 • Metanepsiaspangleri Matile, 1972 [H P]
 • Metanepsia tsakasi Matile, 1971 [H P]

MICRAPEMON

 • Micrapemon majusculum Edwards, 1940
 • Micrapemon parvum Williston, 1896

MOHELIA

 • Mohelia nigricauda Matile, 1978 [H P]

MONOCENTROTA

 • Monocentrota aethiopica Matile, 1974 [P]
 • Monocentrota comoreana Matile, 1979 [H]
 • Monocentrota descarpentriesi Matile, 1972 [H]
 • Monocentrota favonii Chandler, 1937
 • Monocentrota griveaudi Matile, 1972 [H]
 • Monocentrota lundstroemi Edwards, 1925
 • Monocentrota matilei Bechev, 1989 [P]

MONOCLONA

 • Monoclona atrata Strobl, 1898
 • Monoclona bicolor Enderlein, 1910
 • Monoclona braueri Strobl, 1895
 • Monoclona digitata Edwards, 1940
 • Monoclona forcipata Strobl, 1909
 • Monoclona maculata Edwards, 1933
 • Monoclona rufilatera Walker, 1837

MORINIOLA

 • Moriniola grilloti Matile, 1976 [H]

MYCETOPHILA

 • Mycetophila andina Duret, 1983 [H]
 • Mycetophila andinensls Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila abbreviata Landrock, 1914
 • Mycetophila abiecta Lastovka, 1963
 • Mycetophila adumbrata Mik, 1884
 • Mycetophila aguilaensis Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila alacalufesi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila alea Laffoon, 1965
 • Mycetophila aliciae Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila altensis Duret, 1980
 • Mycetophila amplicercis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila amplipennis Freeman, 1951
 • Mycetophila arancanensis Duret, 1985 [P]
 • Mycetophila arauasi Lane, 1958
 • Mycetophila araucaensis Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila araucana Lane, 1962
 • Mycetophila arcuata Meigen, 1818 [H]
 • Mycetophila argentina Lane, 1958
 • Mycetophila argentinensis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila armatura Freeman, 1951
 • Mycetophila arribalzagai Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila artigasi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila assimilis Matile, 1967 [H P]
 • Mycetophila avicularia Freeman, 1951
 • Mycetophila axeli Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila bachmani Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila basalis Freeman, 1951
 • Mycetophila bejaranoi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila bertae Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila bialorussica Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila bifida Freeman, 1954
 • Mycetophila bifila Freeman, 1951
 • Mycetophila biflagellata Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila bifonris Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila biformata Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila bisetosa Freeman, 1951
 • Mycetophila biusta Meigen, 1818 [H]
 • Mycetophila blanda Winnertz, 1863
 • Mycetophila bohemica Lastovka, 1963
 • Mycetophila boracensis Lane, 1943
 • Mycetophila borgmeieri Edwards, 1932
 • Mycetophila brachyptera Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila brethesi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila brevifurcata Freeman, 1951
 • Mycetophila brevitarsata Lastovka, 1963
 • Mycetophila breyeri Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila bridgesi Lane, 1963
 • Mycetophila britanica Lastovka & Kidd, 1975
 • Mycetophila bruchi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila brunnescens Freeman, 1951
 • Mycetophila canicula Freeman, 1951
 • Mycetophila caprii r Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila carpenteroi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila caudata Staeger, 1840
 • Mycetophila cavalierii Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila cekalovici Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila chilena Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila chilenensis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila chillanensis Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila chiloensis Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila chinguensis Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila chlorochroa Freeman, 1951
 • Mycetophila chubutensis Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila cingulum Meigen, 1830 [H]
 • Mycetophila clara Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila clarovittata Freeman, 1951
 • Mycetophila clavigera Freeman, 1951
 • Mycetophila clydeae Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila collineola Speiser, 1909
 • Mycetophila colorata Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila confluens Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila confusa Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila conifera Freeman, 1951
 • Mycetophila conjuncta Freeman, 1951
 • Mycetophila consobrina Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila constricta Freeman, 1951
 • Mycetophila cordillerana Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila cornuta Freeman, 1951
 • Mycetophila coscaroni Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila crassitarsis Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila curviseta Lundstrom, 1911
 • Mycetophila czizeki Landrock, 1911
 • Mycetophila dalcahuensis Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila decartoi Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila deceitensis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila delgadoi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila demacuri Lane, 1955
 • Mycetophila dentata Lundstrom, 1913
 • Mycetophila desantisi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila dichaeta Freeman, 1951
 • Mycetophila digitalis Freeman, 1951
 • Mycetophila dilatata Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila distigma Meigen, 1830 [H]
 • Mycetophila distincta Freeman, 1951
 • Mycetophila dollyae Duret, 1980
 • Mycetophila dollyfrancoae Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila dziedzickii Chandler, 1977
 • Mycetophila edwardsi Lundstrom, 1913
 • Mycetophila erecta Duret, 1992 [H]
 • Mycetophila evanida Lastovka, 1972
 • Mycetophila exstincta Loew, 1869
 • Mycetophila fagi Marhall, 1896
 • Mycetophila fagnanoensis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila falcata Johannsen, 1912
 • Mycetophila femandezi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila fiabellifera Freeman, 1951
 • Mycetophila filicornis Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila finlandica Edwards, 1913
 • Mycetophila flavithorax Freeman, 1951
 • Mycetophila flavoconjuncta Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila flavolunata Freeman, 1951
 • Mycetophila flexiseta Freeman, 1951
 • Mycetophila forcipata Lundstrom, 1916
 • Mycetophila formosa Lundstrom, 1911
 • Mycetophila fraterna Winnertz, 1863
 • Mycetophila fritzi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila fuegina Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila funerea Freeman, 1951
 • Mycetophila fungorum de Geer, 1776
 • Mycetophila fuscescens Freeman, 1951
 • Mycetophila galibisl Lane, 1955
 • Mycetophila garridoi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila gentilii Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila gibbula Edwards, 1925
 • Mycetophila golbachi Lane, 1955
 • Mycetophila golbachiana Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila golbachiensis Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila gradata Freeman, 1951
 • Mycetophila grandis Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila gratiosa Winnertz, 1863
 • Mycetophila grisescens Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila guanasi Lane, 1958
 • Mycetophila guaraiasl Lane, 1952
 • Mycetophila hepperi Duret, 1980 [H]
 • Mycetophila hermani Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila hetschkoi Landrock, 1918
 • Mycetophila hormosensis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila hutsoni Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila hyrcania Lastovka & Matile, 1969 [H]
 • Mycetophila ibarragrassoi Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila ibarrai Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila ichneumonea Say, 1823
 • Mycetophila idonea Lastovka, 1972
 • Mycetophila illita Freeman, 1951
 • Mycetophila immaculata Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila impunctata Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila indecisa Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila indiana Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila indigena Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila insecta Freeman, 1951
 • Mycetophila isabelae Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila javaesi Lane, 1955
 • Mycetophila josepastranei Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila kaingangi Lane, 1956
 • Mycetophila karthalae Matile, 1979 [H P]
 • Mycetophila kunasensis Lane, 1955
 • Mycetophila laeta Walker, 1848
 • Mycetophila lanfrancoae Duret, 1978 [H]
 • Mycetophila laninae Duret, 1992 [H]
 • Mycetophila laninensis Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila lastovkai Caspers, 1984
 • Mycetophila latifascia Edwards in T & E, 1927
 • Mycetophila lativittata Freeman, 1951
 • Mycetophila leonyivoffi Duret, 1939 [H]
 • Mycetophila lineola Meigen, 1818 [H]
 • Mycetophila longera Freeman, 1951
 • Mycetophila lonquimayensis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila luctuosa Meigen, 1830 [H]
 • Mycetophila luispenai Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila lunata Meigen, 1804 [H]
 • Mycetophila macrocephala Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila magellanensis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila magellanica Duret, 1978 [H]
 • Mycetophila magnicauda Strobl, 1895
 • Mycetophila mallecoana Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila mallecoensis Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila mapuchesi Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila margaritae Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila marginata Winnertz, 1863
 • Mycetophila marginepunctata Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila mariluisi Duret, 1981 [P]
 • Mycetophila marshalli Enderlein, 1910
 • Mycetophila martinezi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila martinici Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila maurii Duret, 1980 [H]
 • Mycetophila mikii Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila minima Edwards in T & E, 1927
 • Mycetophila mitis Johannsen, 1912
 • Mycetophila mohilevensis Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila montealtensis Duret, 1979 [P]
 • Mycetophila moravica Landrock, 1925
 • Mycetophila multiplex Freeman, 1951
 • Mycetophila nahuelbutaensis Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila nahuenhuapi Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila naumanni Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila neoclavigera Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila neoconifera Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila neoconjuncta Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila neoconstricta Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila neoflavithorax Duret, 1992 [H]
 • Mycetophila neofunerea Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila neofungorum Chandler, 1993
 • Mycetophila neolorigera Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila neomacrocephala Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila neomapuchesi Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila neoparapicalis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila neopucatrihuana Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila neotriangulifera Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila nervitacta Freeman, 1951
 • Mycetophila neuquina Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila neuquinensis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila nigrescens Freeman, 1951
 • Mycetophila nigricans Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila nigrofusca Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila occultans Lundstrom, 1913
 • Mycetophila ocellus Walker, 1848
 • Mycetophila olivae Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila onasi Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila ordiniseta Freeman, 1951
 • Mycetophila ornata Stephens, 1829
 • Mycetophila osomoana Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila osornoensis Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila palaciosi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila panai Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila paracapitata Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila paraconifera Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila paraconjuncta Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila paraconstricta Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila paracruciator Lastovka & Matile, 1974
 • Mycetophila parafunerea Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila paralativitta Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila paranervitacta Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila paranotata Freeman, 1954
 • Mycetophila paraonasi Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila paraordiniseta Duret, 1930 [P]
 • Mycetophila parapellucida Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila parapicatis Freeman, 1954
 • Mycetophila parapucatrihuana Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila parasubfusca Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila paratehuelchesi Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila paraunicornuta Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila parawillineri Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila pastranai Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila patagonica Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila patagoniensis Duret, 1989 [H]
 • Mycetophila pectinata Freeman, 1951
 • Mycetophila pectta Johannsen, 1912
 • Mycetophila pellucida Freeman, 1951
 • Mycetophila peniculata Freeman, 1951
 • Mycetophila perpallidada Chandler, 1993
 • Mycetophila phyllura Edwards in T & E, 1927
 • Mycetophila picea Freeman, 1951
 • Mycetophila pictula Meigen, 1830 [H]
 • Mycetophila pinarensis Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila pirani Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila plaumanni Lane, 1958
 • Mycetophila pluripunctata Lane, 1943
 • Mycetophila porteri Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila proseni Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila pseudoaltensis Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila pseudoaraucana Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila pseudoclavigera Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila pseudoconifera Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila pseudoconstricta Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila pseudodigitalis Duret, 1989 [H P]
 • Mycetophila pseudofunerea Duret, 1992 [H]
 • Mycetophila pseudomarshalli Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila pseudonervitacta Duret, 1987 [H P]
 • Mycetophila pseudopellucida Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila pseudopenai Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila pseudopicea Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila pseudoviridipes Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila pucara Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila pucarani Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila pucarensis Duret, 1973 [H]
 • Mycetophila puelchesi Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila puicatrihuana Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila puicatrihuensis Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila pumila Winnertz, 1863 [P]
 • Mycetophila puyehuensis Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila pyrenaica Matile, 1967 [H P]
 • Mycetophila quadra Lundstrom, 1909
 • Mycetophila ramosa Freeman, 1951
 • Mycetophila recta Johannsen, 1912
 • Mycetophila recula Laffoon, 1957
 • Mycetophila ronderosi Duret, 1981 [H]
 • Mycetophila rubensis Duret, 1981 [P]
 • Mycetophila rudis Winnertz, 1963
 • Mycetophila ruficollis Meigen, 1818 [H]
 • Mycetophila schajovskoyi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila schnabii Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila scotica Edwards, 1941
 • Mycetophila scourfieldi Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila sepulta Laffoon, 1957
 • Mycetophila sergoi Duret, 1973 [H P]
 • Mycetophila sigllata Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila signata Meigen, 1830 [H]
 • Mycetophila signatoides Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila simplicistyla Freeman, 1951
 • Mycetophila sinuata Freeman, 1951
 • Mycetophila solitaria Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila sordida Wulp, 1874
 • Mycetophila spectabilis Winnertz, 1863
 • Mycetophila spinipes Freeman, 1951 [P]
 • Mycetophila splendida La ne, 1948
 • Mycetophila stolida Walker, 1856
 • Mycetophila stonei Lane, 1952
 • Mycetophila strigata Staeger, 1840
 • Mycetophila strigatoides Landrock, 1927
 • Mycetophila strikeri Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila strobli Lastovka, 1972
 • Mycetophila stylata Dziedzicki, 1884
 • Mycetophila subbrunnea Freeman, 1951
 • Mycetophila subcapitata Freeman, 1951
 • Mycetophila subconstricta Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila subfunerea Duret, 1992 [H P]
 • Mycetophila subfusca Freeman, 1951
 • Mycetophila sublaninensis Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila subnitens Edwards in t & E, 1927
 • Mycetophila subrecta Freeman, 1954
 • Mycetophila subvittata Freeman, 1954
 • Mycetophila sylvatica Marshall, 1896
 • Mycetophila tapleyi Edwards in T & E, 1927
 • Mycetophila tehuelchesi Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila ternucoensis Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila theresae Edwards, 1932
 • Mycetophila tolhuacaensis Duret, 1983 [H P]
 • Mycetophila tomasi Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila trancasensis Duret, 1992 [H]
 • Mycetophila triangulifera Freeman, 1951
 • Mycetophila triappendiculata Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila tridentata Lundstrom, 1911
 • Mycetophila trinotata Staeger, 1840
 • Mycetophila triordinata Freeman, 1954
 • Mycetophila trispinosa Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila uliginosa Chandler, 1988
 • Mycetophila unicolor Stannius, 1834
 • Mycetophila unicornuta Freeman, 1951
 • Mycetophila uninotata Zetterstedt, 1852
 • Mycetophila unipunctata Meigen, 1818
 • Mycetophila unisenes Freeman, 1951
 • Mycetophila variabile Duret, 1985 [H P]
 • Mycetophila vaurasi Lane, 1958
 • Mycetophila veligera Freeman, 1951
 • Mycetophila verberifera Freeman, 1951
 • Mycetophila vianai Duret, 1980
 • Mycetophila victoriaensis Duret, 1983
 • Mycetophila virgata Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila viridipes Freeman, 1951
 • Mycetophila vittipennis Freeman, 1951
 • Mycetophila vittipes Zetterstedt, 1852
 • Mycetophila vnigrum Lundstrom, 1913
 • Mycetophila vulgaris Tonnoir in T & E, 1927
 • Mycetophila wigodzinskyi Lane, 1947
 • Mycetophila willineri Duret, 1981 [H P]
 • Mycetophila willinki Duret, 1981 [P]
 • Mycetophila xamaensis Lane, 1955
 • Mycetophila xanthopyga Winnertz, 1863
 • Mycetophila yaganesi Duret, 1980 [P]
 • Mycetophila yamanasi Duret, 1985 [H]
 • Mycetophila yivoffi Duret, 1980 [H P]
 • Mycetophila yunmauesi Lane, 1955

MYCOMYA

 • Mycomya (Calomycomya) ansata Freeman, 1951
 • Mycomya (Calomycomya) basinerva Freeman, 1951
 • Mycomya (Calomycomya) valdviana Philippi, 1865
 • Mycomya (Coheromyia) cleta Coher, 1952
 • Mycomya (Cymomya) austrobliqua Coher, 1959
 • Mycomya (Cymomya) circumdata Staeger, 1840
 • Mycomya (Cymomya) ruifonigra Matile, 1991 [H P]
 • Mycomya (Mycomya) alluaudi Edwards, 1914 [H]
 • Mycomya (Mycomya) alpina Matile, 1972 [H P]
 • Mycomya (Mycomya) annulata Meigen, 1818 [H]
 • Mycomya (Mycomya) bicolor Dziedzicki, 1851
 • Mycomya (Mycomya) bifida Freeman, 1951
 • Mycomya (Mycomya) brunnea Dziedzicki, 1885
 • Mycomya (Mycomya) chilensis Blanchard, 1852
 • Mycomya (Mycomya) cinerascens Macquart, 1826
 • Mycomya (Mycomya) danielae Matile, 1972 [H]
 • Mycomya (Mycomya) denmax Vaisanen, 1979
 • Mycomya (Mycomya) dziedzickii Vaisanen, 1984
 • Mycomya (Mycomya) echinata Garfett, 1924
 • Mycomya (Mycomya) fasciata Zetterstedt, 1838
 • Mycomya (Mycomya) fissa Lundstrom, 1911
 • Mycomya (Mycomya) flavicollis Zetterstedt, 1852
 • Mycomya (Mycomya) fomicata Lundstrom, 1911
 • Mycomya (Mycomya) fuscata Winnertz, 1863
 • Mycomya (Mycomya) hebrardi Vaisanen & Matile, 1980 [H]
 • Mycomya (Mycomya) maculata Meigen, 1804
 • Mycomya (Mycomya) marginata Meigen, 1818
 • Mycomya (Mycomya) matilei Vaisanen, 1984 [H P]
 • Mycomya (Mycomya) neohyalinata Vaisanen, 1984
 • Mycomya (Mycomya) nitida Zetterstedt, 1852
 • Mycomya (Mycomya) occultans Winnertz, 1863
 • Mycomya (Mycomya) ochracea Freeman, 1951
 • Mycomya (Mycomya) ornata Meigen, 1818 [H]
 • Mycomya (Mycomya) parva Dziedzicki, 1885
 • Mycomya (Mycomya) prominens Lundstrom, 1913
 • Mycomya (Mycomya) punctata Meigen, 1804
 • Mycomya (Mycomya) ruficollis Zetterstedt, 1852
 • Mycomya (Mycomya) shermani Garrett, 1924
 • Mycomya (Mycomya) sigma Johannsen, 1910
 • Mycomya (Mycomya) subfusca Freeman, 1951
 • Mycomya (Mycomya) tenuis Walker, 1856
 • Mycomya (Mycomya) terminata Garrett, 1924
 • Mycomya (Mycomya) tridens Lundstrom, 1911
 • Mycomya (Mycomya) trivittata Zetterstedt, 1838
 • Mycomya (Mycomya) tumida Winnertz, 1863
 • Mycomya (Mycomya) vittiventris Zetterstedt, 1852
 • Mycomya (Mycomya) wankowiczii Dziedzicki, 1885
 • Mycomya (Mycomya) winnertzi Dziedzicki, 1885
 • Mycomya (Mycomyopsis) affinis Staeger, 1840
 • Mycomya (Mycomyopsis) forcipata Freeman, 1951 [P]
 • Mycomya (Mycomyopsis) longstila Freeman, 1951
 • Mycomya (Mycomyopsis) maura Walker, 1856
 • Mycomya (Mycomyopsis) minuscula Matile, 1991 [H P]
 • Mycomya (Mycomyopsis) paradentata Vaisanen, 1984
 • Mycomya (Mycomyopsis) permixta Vaisanen, 1984
 • Mycomya (Mycomyopsis) perparva Matile, 1991 [H P]
 • Mycomya (Mycomyopsis) trilineata Zetterstedt, 1838
 • Mycomya (Mycomyopsis) yoshimotoi Matile, 1991
 • Mycomya (Neomycomya) fimbriata Meigen, 1818 [H]
 • Mycomya bifida Freeman, 1951
 • Mycomya cingulata Meigen, 1804 [H]
 • Mycomya connecta Coher, 1959
 • Mycomya coxalis Freeman, 1951
 • Mycomya cylindrica Freeman, 1951
 • Mycomya divisa Freeman, 1951
 • Mycomya falcifera Freeman, 1951
 • Mycomya fuscicomis Freeman, 1951
 • Mycomya inermis Freeman, 1951
 • Mycomya infuscata Freeman, 1951
 • Mycomya jaffuelensis Freeman, 1951
 • Mycomya paupercula Coher, 1959
 • Mycomya pectinata Freeman, 1951
 • Mycomya portoblest Coher, 1959
 • Mycomya setifera Freeman, 1951
 • Mycomya spinifera Freeman, 1951
 • Mycomya taunis Freeman, 1951

MYCOMYIELLA

 • Mycomyiella camerounensis Matile, 1973 [H P]
 • Mycomyiella securiculata Matile, 1973 [H]

NEALLODIA

 • Neallodia brevicornis Enderiein, 1910

NEANTLEMON

 • Neoantlemon apicalis (Tonnoir, 1929)

NEOAPHELOMERA

 • Neoaphelomera armata Freeman, 1951
 • Neoaphelomera cristata Freeman, 1951
 • Neoaphelomera elongata (Tonnoir et Edwards, 1927)
 • Neoaphelomera inermis Freeman, 1951
 • Neoaphelomera longicauda (Tonnoir et Edwards, 1927)
 • Neoaphelomera opaca (Tonnoir et Edwards, 1927)
 • Neoaphelomera seclusa Matile, 1991 [H P]
 • Neoaphelomera skusei Marshall, 1896
 • Neoaphelomera sydneyensis Skuse, 1888

NEOCEROPLATUS

 • Neoceroplatus delamarei Matile, 1982 [H]

NEOCLASTOBASIS

 • Neoclastobasis draskovitsae Matile, 1978 [P]

NEODITOMYIA

 • Neoditomyia andina Lane & Sturm, 1958 [P]
 • Neoditomyia spinosa Matile, 1982 [P]
 • Neoditomyia troglophila Matile, 1978 [H P]

NEOEMPHERIA

 • Neoempheha acidoti Coher, 1959
 • Neoempheria anjouana Matile, 1978 [H]
 • Neoempheria appendiculata Matile, 1973 [H]
 • Neoempheria bimaculata von Roser, 1840
 • Neoempheria boubya Matile, 1973 [H]
 • Neoempheria cincta Shaw, 1940
 • Neoempheria cornes Coher, 1959
 • Neoempheria costalimai Edwards, 1940
 • Neoempheria donskoffi Matile, 1973 [H]
 • Neoempheria flavida Matile, 1973 [H P]
 • Neoempheria jeanneli Edwards, 1914 [H]
 • Neoempheria lanei Edwards, 1940
 • Neoempheria larifuga Coher, 1959
 • Neoempheria levir Coher, 1959
 • Neoempheria lineola Meigen, 1818 [H]
 • Neoempheria longiseta Coher, 1959
 • Neoempheria maculipennls Williston, 1896
 • Neoempheria moheliana Matile, 1978 [H]
 • Neoempheria neivai Edwards, 1940
 • Neoempheria ombrophila Matile in D & M, 1976 [H P]
 • Neoempheria panamensis Coher, 1959
 • Neoempheria pictipennis Haliday, 1833
 • Neoempheria proxima Winnertz, 1863
 • Neoempheria striata Meigen, 1818 [H]
 • Neoempheria winnertzi Edwards, 1913
 • Neoempheria wittenheimiana Quievreux, 1938 [H P]

NEOPLATYURA

 • Neoplatyura aczeli Lane, 1958
 • Neoplatyura anjouana Matile, 1979 [H P]
 • Neoplatyura annieae Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura antunesi Lane, 1959
 • Neoplatyura aperta Matile, 1988 [H]
 • Neoplatyura axillariger Enderlein, 1910
 • Neoplatyura baudouini Matile, 1982 [H P]
 • Neoplatyura biumbrata Edwards, 1913
 • Neoplatyura boucheti Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura brevltergata Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura bruni Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura costalis Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura fidelis Edwards, 1929
 • Neoplatyura flava Macquart, 1826
 • Neoplatyura fraudulenta Matile, 1982 [H P]
 • Neoplatyura griseipennis Matile, 1970 [H]
 • Neoplatyura ignobilis Williston, 1896
 • Neoplatyura lamellata (Tonnoir, 1927)
 • Neoplatyura lyraefera Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura manjarivolo Matile, 1972 [H]
 • Neoplatyura marshalli Tonnoir in T & E, 1927
 • Neoplatyura menieri Matile, 1982 [H P]
 • Neoplatyura modesta Winnertz, 1863
 • Neoplatyura nigricauda Strobl, 1893
 • Neoplatyura regularis Edwards, 1934
 • Neoplatyura richmondensis Skuse, 1890
 • Neoplatyura saparai Lane, 1950 [H P]
 • Neoplatyura tasmanica Edwards, 1929
 • Neoplatyura tillieri Matile, 1988 [H P]
 • Neoplatyura unifasciata Matile, 1988 [H P]

NERVIJUNCTA

 • Nervijuncta concinna Matile, 1988 [H]
 • Nervijuncta conjuncia Freeman, 1951
 • Nervijuncta evenhuisi Matile, 1988 [P]
 • Nervijuncta hexachaeta Edwards in T & E, 1927
 • Nervijuncta marshalli Edwards in T & E, 1927
 • Nervijuncta nigrescens Marshall, 1896
 • Nervijuncta ostensackeni Tonnoir in T & E, 1927
 • Nervijuncta pulchella Edwards in T & E, 1927
 • Nervijuncta punctata Tonnoir in T & E, 1927
 • Nervijuncta vicina Matile, 1988 [P]
 • Nervijuncta wakefieldi (Edwards, 1921)

NEURATELIA

 • Neuratelia minor Lundstrom, 1912
 • Neuratelia nemorais Meigen, 1818
 • Neuratelia nigricornis Edwards, 1941
 • Neuratelia obscura Garrett, 1925
 • Neuratelia sapaici Lane, 1952
 • Neuratelia sayi Alldrich, 1897
 • Neuratelia scitula Johannsen, 1912
 • Neuratelia spinosa Matile, 1974 [H]

OHAKUNEA

 • Ohakunea chilensis Freeman, 1951

ORFELIA

 • Orfelia aitkeni Lane, 1961 [H]
 • Orfelia anomala Lane, 1980 [P]
 • Orfelia basalis Winnertz, 1863
 • Orfelia burmeisteri Edwards, 1934 [P]
 • Orfelia discoloria Meigen, 1818 [H]
 • Orfelia fasciata Meigen, 1804 [H]
 • Orfelia genualis Johannsen, 1910
 • Orfelia longjseta Fisher,
 • Orfelia macilenta Lynch Arribalzaga, 1892
 • Orfelia maiapenai Lane, 1950 [H P]
 • Orfelia minima Giglio-Tos, 1890
 • Orfelia moerens Johannsen, 1910
 • Orfelia nemoralis Meigen, 1818 [H]
 • Orfelia nigricornis Fabricius, 1805
 • Orfelia pallida Staeger, 1840
 • Orfelia persimilis Caspers, 1991
 • Orfelia sachalinensis Matsumura, 1911
 • Orfelia salobrensis Edwards, 1941
 • Orfelia shannoni Lane, 1948 [H]
 • Orfelia subdiscoloria Matile, 1969 [H]
 • Orfelia tamoyoi Lane, 1950 [H P]
 • Orfelia tristis Lundstrom, 1911
 • Orfelia unicolor Staeger, 1840

PALAEODOCOSIA

 • Palaeodocosia alpicola Strobl, 1895
 • Palaeodocosia janickii Dziedzicki, 1923

PALAEOPLATYURA

 • Palaeoplatyura johnsoni Johannsen, 1910

PARACEROTELION

 • Paracerotelion flavicauda Matile, 1974 [P]

PARADOXA

 • Paradoxa fusca Marshall, 1896

PARALEIA

 • Paraleia antarctica Bigot, 1888
 • Paraleia castanea Freeman, 1951
 • Paraleia caudata Edwards, 1933
 • Paraleia cinerea Freeman, 1951
 • Paraleia fulvescens Tonnoir, 1929
 • Paraleia funerea Freeman, 1951 [H P]
 • Paraleia martnici Duret, 1984
 • Paraleia nubilipennis Walker, 1837

PARAMACROCERA

 • Paramacrocera (Freemaniola) anomala Freeman, 1951
 • Paramacrocera (Fremaniola) lanei [H]
 • Papamacrocera minima (Matile, 1988) [H P]

PARATINIA

 • Paratinia sciarina Mik, 1874

PARATRIZYGIA

 • Paratrizygia conformis Tonnoir, 1929
 • Paratrizygia infuscata Freeman, 1951
 • Paratrizygia lanfrancoi Duret, 1984 [H P]
 • Paratrizygia setifera Freeman, 1951

PAREMPHERIELLA

 • Parempheriella (Parempheriella) affinis Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) alternans Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) annulata Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) aperta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) apicistyla Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) brunnea Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) bvittata Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) caudata Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) ctenophora Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) distincta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) essili Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) filicauda Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) flava Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) flavonigra Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) hirsuta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) indecisa Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) isoseta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) kotaloukou Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) kotazo Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) lucida Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) luciditerga Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) ngoi Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) ngoungou Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) nkuemvonensis Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) pilicauda Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) pilistylata Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) quadriseta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) rufifrons Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) rufa Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) rufiventris Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) setosa Matile, 1978 [H P]
 • Parempheriella (Parempheriella) tetrachaeta Matile, 1974 [H]
 • Parempheriella (Parempheriella) toka Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempherina) cincta Matile, 1974 [H P]
 • Parempheriella (Parempherina) lobayensis Matile, 1973 [H P]
 • Parempheriella rufa Matile, 1974 [H P]

PARVICELLULA

 • Parvicellula flabellifera Freeman, 1951
 • Parvicellula producta Freeman, 1951
 • Parvicellula ruficoxa Tonnoir in T & E, 1927
 • Parvicellula subhamata Tonnoir in T & E, 1927
 • Parvicellula triangula Marshall, 1896

PHRONIA

 • Phronia austriaca Winnertz, 1863
 • Phronia avida Gagne, 1975
 • Phronia basalis Winnertz, 1863
 • Phronia biarcuata Becker, 1908
 • Phronia bicolor Dziedzicki, 1889
 • Phronia braueri Dziedzicki, 1889
 • Phronia caliginosa Dziedzicki, 1889
 • Phronia cinerascens Winnertz, 1863
 • Phronia conformis Walker, 1856
 • Phronia cordata Lundstrom, 1914
 • Phronia coritanica Chandler, 1992
 • Phronia dubioides Matile, 1969 [H]
 • Phronia dziedzickii Lundstrum, 1906
 • Phronia egregia Dziedzicki, 1889
 • Phronia exigua Zetterstedt, 1852
 • Phronia flavicauda Winnertz, 1863
 • Phronia flavicollis Winnertz, 1863
 • Phronia flavipes Winnertz, 1863
 • Phronia flobertae Matile, 1979 [H P]
 • Phronia forcipata Winnertz, 1863 [P]
 • Phronia forcipula Winnertz, 1863
 • Phronia fusconitida Matile, 1979 [H P]
 • Phronia humeralis Winnertz, 1863
 • Phronia laffooni Gagne, 1975
 • Phronia lutescens Hackman, 1970
 • Phronia maculata Dziedzicki, 1889
 • Phronia minuta Landrock, 1928
 • Phronia nigricornis Zetterstedt, 1852
 • Phronia nigripalpis Lundstrom, 1909
 • Phronia nitidiventris Wulp, 1858
 • Phronia notata Dziedzicki, 1889
 • Phronia obtusa Winnertz, 1863
 • Phronia persimilis Hackman, 1970
 • Phronia petulans Dziedzicki, 1889
 • Phronia riparia Matile, 1979 [H P]
 • Phronia siebecki Dziedzicki, 1889
 • Phronia spinigera Hackman, 1970
 • Phronia taczanowskyi Dziedzicki, 1889
 • Phronia tenuis Winnertz, 1863
 • Phronia terrea Gagne, 1975
 • Phronia thyrrenica Edwards, 1928
 • Phronia tiefffi Dziedzicki, 1889
 • Phronia triangularis Winnertz, 1863
 • Phronia willistoni Dziedzicki, 1889

PHTHINIA

 • Phthinia dallaii Zaitzev, 2001 [P]
 • Phthinia fasciata Freeman, 1951
 • Phthinia flagellata Freeman, 1951
 • Phthinia furcata Freeman, 1951
 • Phthinia humilis Winnertz, 1863
 • Phthinia longiventris Tonnoir et Edwards, 1927
 • Phthinia setosa Zaitzev, 1994
 • Phthinia winnertzi Mik, 1869

PLACOCERATIAS

 • Placoceratias barettoi Lane, 1948
 • Placoceratias bimaculipennis Enderlein, 1910
 • Placoceratias imitans Lane, 1948
 • Placoceratias longimanus Williston, 1896
 • Placoceratias uaracui Lane, 1950

PLANARIVORA

 • Planarivora boracensis (Lane, 1950) [H]
 • Planarivora enderleini (Lane, 1948) [H]
 • Planarivora nigricans (Lane, 1948) [H]

PLATUROCYPTA

 • Platurocypta ambigua Matile, 1979 [H]
 • Platurocypta angazidziana Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta approximata Edwards, 1914 [H]
 • Platurocypta balkisae Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta dzialandzea Matile, 1979 [H]
 • Platurocypta flavomarginata Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta fuscomarginata Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta immaculata Tonnoir in T & E, 1927
 • Platurocypta julieni Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta nigronitida Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta punctum Stannius, 1831
 • Platurocypta tenuis Matile, 1979 [H P]
 • Platurocypta testata Edwards, 1925

PLATYCERIDION

 • Platyceridion talaroceroides SeniorWhite, 1921

PLATYPROSTHIOGYNE

 • Platyprosthiogyne moheliana Matile, 1979 [H P]
 • Platyprosthiogyne oresbia Matile, 1974 [H P]

PLATYROPTILON

 • Platyroptilon collessi Matile, 1982 [H]
 • Platyroptilon kirkspriggi Matile, 1990 [P]
 • Platyroptilon mendax Matile, 1990 [P]
 • Platyroptilon miersii Westwood, 1849
 • Platyroptilon misionensis Duret, 1974 [H]
 • Platyroptilon papua Matile, 1990 [P]
 • Platyroptilon ramicomis Enderlein, 1910 [P]
 • Platyroptilon vockerothi Duret, 1979
 • Platyroptilon zemyi Edwards, 1934

PLATYURA

 • Platyura marginata Meigen, 1804 [H]
 • Platyura maudae Coquillett, 1895
 • Platyura nigriventris Johannsen, 1910
 • Platyura pectoralis Coquillett, 1895
 • Plautyra salobrensis Edwards, 1941 [P]

PLEUROGYMNUS

 • Pleurogymnus fuscus Freeman, 1951

POLYLEPTA

 • Polylepta borealis Lundstrom, 1952
 • Polylepta guttiventris (Zetterstedtt, 1852)
 • Polylepta zonata (Zetterstedtt, 1852)

PROBOLAEUS

 • Probolaeus barettoi Lane, 1947
 • Probolaeus brasiliensis Edwards, 1932
 • Probolaeus edwardsi Lane, 1947
 • Probolaeus edwardsina Grimaldi & Blagoderov, 1990
 • Probolaeus sanctacatharinae Thompson, 1975
 • Probolaeus singularis Williston, 1896
 • Probolaeus urichi Edwards, 1912

PROCEROPLATUS

 • Proceroplatus aedon Vanschuytbroeck, 1965
 • Proceroplatus belluus Matile, 1997 [H]
 • Proceroplatus bicomutus Matile, 1970 [H]
 • Proceroplatus catharinae Edwards, 1932
 • Proceroplatus elegans Coquillett, 1895
 • Proceroplatus guayanasi Lane, 1950 [H]
 • Proceroplatus iaunai Lane, 1956 [P]
 • Proceroplatus juberthiei Matile, 1982 [H P]
 • Proceroplatus kerteszi Lane, 1956 [P]
 • Proceroplatus minutus Matile, 1974 [H P]
 • Proceroplatus mikado (Okada, 1938)
 • Proceroplatus paramariboensis Edwards, 1934
 • Proceroplatus pauamaculatus Matile, 1997 [H P]
 • Proceroplatus priapus Matile, 1988 [H P]
 • Proceroplatus puncticoxalis Edwards, 1940
 • Proceroplatus rabelloi Lane, 1956 [H]
 • Proceroplatus scalprifera Matile, 1988 [H P]
 • Proceroplatus seguyi Matile, 1972 [H]
 • Proceroplatus stonei Lane, 1950
 • Proceroplatus terenoi Lane, 1950 [H P]
 • Proceroplatus trinidadensis Lane, 1960 [H P]
 • Proceroplatus villasboasi Lane, 1961 [H]
 • Proceroplatus vittatus Fisher, 1941
 • Proceroplatus whitfieldii Matile, 1974 [H P]
 • Proceroplatus zeijsti Matile, 1988 [H]

PROCYCLONEURA

 • Procycloneura furcata Freeman, 1951
 • Procycloneura paranensis Edwards, 1932
 • Procycloneura similis Freeman, 1951

PSEUDEXECHIA

 • Pseudexechia camerounensis Matile, 1971 [H P]
 • Pseudexechia paralela Edwards, 1925
 • Pseudexechia tivittata Staeger, 1840
 • Pseudexechia trisignata Edwards, 1913

PSEUDOALYSIINA

 • Pseudoalysiina mimicans Tonnoir, 1929

PSEUDOBRACHYPEZA

 • Pseudobrachypeza helvetica Walker, 1856

PSEUDOPLATYURA

 • Pseudoplatyura crassitibialis Matile, 1988 [H]
 • Pseudoplatyura neocaledonica Matile, 1988 [H P]
 • Pseudoplatyura souzaii (Lane, 1959) [H]

PSEUDORYMOSIA

 • Pseudorymosia fovea Dziedzicki, 1910

PYRATULA

 • Pyrtaula ferruginea (Freeman, 1951)
 • Pyratula paraguayana Edwards, 1934
 • Pyratula perpusilla Edwards, 1913
 • Pyratula zonata Zetterstedt, 1855

PYRTAULA

 • Pyrtaula agricolae Marshall, 1896
 • Pyrtaula atticoia Lane, 1948 [H P]
 • Pyrtaula autumnalis Lynch Arribalzaga, 1892
 • Pyrtaula biguttata Freeman, 1951
 • Pyrtaula campbelli Tonnoir in T & E, 1927
 • Pyrtaula consimilis Freeman, 1951
 • Pyrtaula delpontei Lane, 1963 [H P]
 • Pyrtaula dureti (Lane, 1958) [H]
 • Pyrtaula fenestralis Skuse, 1888
 • Pyrtaula ferrugjnea Freeman, 1951
 • Pyrtaula flavipennis Edwards, 1929
 • Pyrtaula inaequalis Freeman, 1951
 • Pyrtaula infumata Freeman, 1951
 • Pyrtaula quasilineata Edwards, 1919 [H P]
 • Pyrtaula triangulifera Freeman, 1951

PYRTULINA

 • Pyrtulina dubia Matile, 1938 [H P]
 • Pyrtulina pumila Matile, 1977 [H P]
 • Pyrtulina tenuis Matile, 1988 [H P]

RALYTUPA

 • Ralytupa angusta Matile, 1975 [H P]
 • Ralytupa assimilis Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa bicincta Matile, 1988 [H]
 • Ralytupa bifaria Matile, 1975 [P]
 • Ralytupa cerea Matile, 1938 [H]
 • Ralytupa compacta Matile, 1975 [P]
 • Ralytupa danielae Matile, 1973 [H]
 • Ralytupa dendculata Matile, 1974
 • Ralytupa dentata Matile, 1975 [H P]
 • Ralytupa fissrterga Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa flavida Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa flaviscapularis Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa flavonigra Matile, 1974 [H]
 • Ralytupa fumidapex Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa funebris Matile, 1970 [H]
 • =Orfelia rivalis Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa gromieri Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa insidiosa Matile, 1974 [H P]
 • Ralytupa insidiosoides Matile, 1988 [H P]
 • Ralytupa issongo Matile, 1974 [H P]
 • Ralytupa major Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa medleri Matile, 1975 [H]
 • Ralytupa melanopyga Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa minor Matile, 1970 [H]
 • Ralytupa nasuta Matile, 1975 [H P]
 • Ralytupa penicillata Matile, 1975 [H P]
 • Ralytupa pyrrophaea Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa simplicistyla Matile, 1975 [P]
 • Ralytupa subminor Matile, T975 [H P]
 • Ralytupa theobromaphila Matile, 1970 [H P]
 • Ralytupa vittigera Matile, 1970 [H]

RHIPIDITA

 • Rhipidita fusca Edwards, 1940

RHYNCHORFELIA

 • Rhynchorfelia rufa Matile, 1988 [P]

ROCETELION

 • Rocetelion fasciatum Garrett, 1925
 • Rocetelion humeralis (Zetterstedt, 1850)

ROFELIA

 • Rofelia rothiana Matile, 1972 [H]

RONDANIELLA

 • Rondaniella dimldiata Meigen, 1804 [H]

RUTYLAPA

 • Rutylapa annulata Matile, 1972 [H P]
 • Rutylapa bicincta Matile, 1977 [H]
 • Rutylapa boudinoti Matile, 1988 [H P]
 • Rutylapa brunneidorsum Matile, 1970 [H]
 • Rutylapa discifera Matile, 1988 [H P]
 • Rutylapa flavocinerea Matile, 1988 [H P]
 • Rutylapa inops Coquillett, 1901
 • Rutylapa juxta SeniorWhite, 1922
 • Rutylapa lucidistyla Matile, 1988 [H P]
 • Rutylapa lydiae Matile, 1988 [H P]
 • Rutylapa magnicerca Matile, 1972 [H]
 • Rutylapa nigridorsum Matile, 1970 [H]
 • Rutylapa pilimarginata Matile, 1977 [H P]

RHYMOLEIA

 • Rhymoleia brunchesi (Matile, 1979) [H P]
 • Rhymoleia villiersi Matile, 1979 [H P]

RYMOSIA

 • Rymosia acta Dziedzicki, 1910
 • Rymosia adventica Plassmann, 1987
 • Rymosia affinis Winnertz, 1863
 • Rymosia balachowskyi Matile, 1969 [H]
 • Rymosia batava Barendrecht, 1938
 • Rymosia beaucoumui Matile, 1963 [H P]
 • Rymosia bifida Edwards, 1925
 • Rymosia connexa Winnertz, 1863
 • Rymosia fasciata Meigen, 1804 [H]
 • Rymosia lundstroemi Dziedzicki, 1910
 • Rymosia persica Matile, 1977 [H P]
 • Rymosia placida Winnertz, 1863
 • Rymosia pseudocretensis Burghele-Balacesco, 1967
 • Rymosia setiger Dziedzicki, 1910
 • Rymosia spiniforceps Matile, 1963 [H P]
 • Rymosia spinipes Winnertz, 1863
 • Rymosia tolleti BurgheleBalacesco, 1965
 • Rymosia virens Dziedzicki, 1910
 • Rymosia winnertzi Barendrecht, 1938

RYPATULA

 • Rypatula chilensis Freeman, 1951
 • Rypatula subbrevis Tonnoir in T & E, 1927

SAIGUSAIA

 • Saigusaia cincta (Johannesen, 1912)
 • Saigusaia flaviventris Strobl, 1895
 • Saigusaia katoi Sasakawa & Kimura, 1974
 • Saigusaia lagena Sasakawa & Kimura, 1974
 • Saigusaia taiwana (Saigusa, 1968)

SCEPTONIA

 • Sceptonia concolor Winnertz, 1863
 • Sceptonia costata Wulp, 1858
 • Sceptonia cryptocauda Chandler, 1991
 • Sceptonia flavipuncta Edwards, 1925
 • Sceptonia fumipes Edwards, 1925
 • Sceptonia fuscipalpis Edwards, 1925
 • Sceptonia membranacea Edwards, 1925
 • Sceptonia nigra Meigen, 1804 [H]
 • Sceptonia pilosa Bukowski, 1934
 • Sceptonia pughi Chandler, 1981
 • Sceptonia tenuis Edwards, 1925

SCHNUSEA

 • Schnusea aguarasi Lane & Coher, 1955
 • Schnusea desanei Lane & Coher, 1950
 • Schnusea sessilis Edwards, 1933

SCIOPHILA

 • Sciophila arizonensis Zaitsev, 1982
 • Sciophila atlantica Chandler, ? [H P]
 • Sciophila atrigaster Matile, 1979 [H P]
 • Sciophila ciliata Edwards, 1940
 • Sciophila cincta Winnertz, 1863
 • Sciophila cincticornis Edwards, 1940
 • Sciophila cliftoni Edwards, 1925
 • Sciophila coriutea Chandler, ? [H P]
 • Sciophila dziedzickii Edwards, 1924
 • Sciophila fractinervis Edwards, 1940
 • Sciophila hirta Meigen, 1818 [H]
 • Sciophila insolita Santos Abreu, 1920
 • Sciophila interrupta Winnertz, 1863
 • Sciophila limbatella Zetterstedt, 1852
 • Sciophila lutea Macquart, 1826
 • Sciophila missipensis Khalaf, 1971
 • Sciophila nigronitida Landrock, 1925
 • Sciophila nonnisilva Hutson, 1979
 • Sciophila ochracea Walker, 1856
 • Sciophila pinniger Soli, 1997
 • Sciophila quadriterga Hutson, 1979
 • Sciophila rufa Meigen, 1830 [H]
 • Sciophila salassea Matile, 1983 [H P]
 • Sciophila varia Winnertz, 1863 [H]

SEGUYOLA

 • Seguyola variegata Matile, 1990 [H P]
 • Seguyola vicina Matile, 1990 [H]

SETOSTYLUS

 • Setostylus bellulus Williston, 1900
 • Setostylus singularis Lane, 1948
 • Setostylus stubbsi Matile, 1990 [P]

SIGMOLEIA

 • Sigmoleia melanoxantha Edwards, 1927
 • Sigmoleia spinosistyla Matile, 1993 [H P]
 • Sigmoleia minuta Matile, 1993 [H P]

SPEOLEPTA

 • Speolepta leptogaster Winnertz, 1863

STENOPHRAGMA

 • Stenophragma argentina Duret, 1976 [H]
 • Stenophragma humeralis Edwards, 1934
 • Stenophragma longifurcata Freeman, 1951
 • Stenophragma naumanni Duret, 1976 [H P]
 • Stenophragma obscura Duret, 1976 [H P]
 • Stenophragma ochracea Freeman, 1951
 • Stenophragma paponorum Matile, 1991 [H]
 • Stenophragma pleurais Edwards, 1934

STICHOLEIA

 • Sticholeia cheesmanae Soli, 1996

STIGMATOMERIA

 • Stigmatomeria crassicorne Stannius, 1831
 • Stigmatomeria obscurum Winnertz, 1863

SYMMERUS

 • Symmerus (Psilosymmerus) brevicomis Okada, 1939
 • Symmerus (Psilosymmerus) coqulus Garrett, 1925
 • Symmerus (Psilosymmerus) vockerothi Munroe, 1974 [P]
 • Symmerus (Symmerus) annulatus Meigen, 1830 [H]
 • Symmerus (Symmerus) nobilis Lackschewitz, 1937

SYNAPHA

 • Synapha consueta Matile, 1991 [H P]
 • Synapha fasciata Meigen, 1818 [H]
 • Synapha flavipalpis Freeman, 1951
 • Synapha flavonigra Matile, 1992 [H P]
 • Synapha fulva Lane, 1954
 • Synapha funerea Freeman, 1951
 • Synapha idalis Lane, 1954
 • Synapha lachaisei Matile, 1992 [H]
 • Synapha michelbacheri Lane, 1962
 • Synapha montana Matile, 1992 [H]
 • Synapha nigrescens Lane, 1954
 • Synapha spiniphora Matile, 1992 [H P]
 • Synapha viettei Matile, 1992 [H P]
 • Synapha vitripennis Meigen, 1818

SYNDOCOSIA

 • Syndocosia (Syndocosia) atoma Matile, 1976 [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) dryas Matile, 1976 [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) foliata Matile, 197e [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) pallida Matile, 1976 [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) pallida Matile, 1976 [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) pan Matile, 1976 [H P]
 • Syndocosia (Syndocosia) syrinxae Matile, 1976 [H P]

SYNPLASTA

 • Synplasta annuliventris Skuse, 1890
 • Synplasta bayardi Matile, 1971 [H]
 • Synplasta cinerea Freeman, 1951
 • Synplasta excogitata Dziedzicki, 1910
 • Synplasta ingeniosa Kidd, 1969
 • Synplasta macrura Winnertz, 1863
 • Synplasta praeformida Dziedzicki, 1910
 • Synplasta venosa Dziedzicki, 1910

SYNTEMNA

 • Syntemna hungarica (Lundsrtom, 1912)
 • Syntemna morosa Winnertz, 1863

TARNANIA

 • Tarnania dziedzickii Edwards, 1941 [H]
 • Tarnania fenestralis Meigen, 1818
 • Tarnania nemoralis Edwards, 1941
 • Tarnania tamanii Dziedzicki, 1910

TAULYRPA

 • Taulyrpa amapaensis Lane, 1959 [H P]
 • Taulyrpa coeruleovittata Matile, 1972 [H]
 • Taulyrpa monochroma Edwards, 1933
 • Taulyrpa stuckenbergi Matile, 1977 [H P]
 • Taulyrpa vespiformis (Enderlein, 1910)

TAXICNEMIS

 • Taxicnemis flava Edwards in T & E, 1927

TERGOSTYLUS

 • Tergostylus alberti Tollet, 1955
 • Tergostylus brevistylus Matile, 1973 [H]
 • Tergostylus couturieri Matile, 1988 [H]
 • Tergostylus flavifemoratus Tollet, 1955
 • Tergostylus incolumis Matile, 1974 [H P]
 • Tergostylus plokiophilus Matile, 1973 [H P]

TETRAGONEURA

 • Tetragoneura andina Lane, 1962
 • Tetragoneura annulicomis Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura araucana Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura arauensis Lane, 1952
 • Tetragoneura ardeiceps Freeman, 1951
 • Tetragoneura argentina Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura artigasi Duret, 1984 [H]
 • Tetragoneura auriculata Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura bachmani Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura bacilliger Edwards, 1932
 • Tetragoneura baylaci Matile, 1993 [H]
 • Tetragoneura bejaranoi Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura bifida Freeman, 1951
 • Tetragoneura borgmeieri Edwards, 1932
 • Tetragoneura boucheti Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura bourgoini Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura cautinensis Duret, 1984 [H]
 • Tetragoneura chazeaui Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura chilena Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura chillanensis Duret, 1989 [H P]
 • Tetragoneura comuta Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura cordillerana Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura correntina Duret, 1930 [H P]
 • Tetragoneura dentata Freeman, 1951
 • Tetragoneura fallaciosa Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura fanipensis Lane, 1952
 • Tetragoneura flavicauda Edwards, 1941
 • Tetragoneura flavicincta Freeman, 1951
 • Tetragoneura flexa Tonnoir et Edwards, 1927
 • Tetragoneura freemani Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura galea Freeman, 1951
 • Tetragoneura golbachi Duret, 1980 [H P]
 • Tetragoneura guajaensis Lane, 1952
 • Tetragoneura hepperi Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura hirsuticauda Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura iaunai Lane, 1952
 • Tetragoneura indecisa Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura lanei Duret, 1980 [H P]
 • Tetragoneura lanfrancoae Duret, 1984 [H P]
 • Tetragoneura longicornis Okada, 1937
 • Tetragoneura luispenai Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura mallecoensis Duret, 1984 [H]
 • Tetragoneura mapuchensis Duret, 1987 [H P]
 • Tetragoneura matilei Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura minima Tonnoir in T & E, 1927
 • Tetragoneura minuta Tonnoir et Edwards, 1927
 • Tetragoneura naumanni Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura neopollux Duret, 1987 [H P]
 • Tetragoneura neuquina Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura nigra Marshall, 1896
 • Tetragoneura occulta Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura opaca Tonnoir in T & E, 1927
 • Tetragoneura osomoensis Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura paraardeiceps Duret, 1980 [H]
 • Tetragoneura parachilena Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura parapollux Duret, 1987 [H P]
 • Tetragoneura patagonica Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura pectinata Freeman, 1951
 • Tetragoneura penai Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura pervigla Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura porteri Duret, 1969 [H]
 • Tetragoneura pseudoardeiceps Duret, 1982 [H P]
 • Tetragoneura pseudochilena Duret, 1982 [H]
 • Tetragoneura puyehuensis Duret, 1984 [H P]
 • Tetragoneura rara Duret, 1980 [H]
 • Tetragoneura reducta Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura riveti Edwards, 1919 [H P]
 • Tetragoneura rufipes Tonnoir in T & E, 1927
 • Tetragoneura sergioi Duret, 1976 [H P]
 • Tetragoneura simillima Freeman, 1954
 • Tetragoneura simplicipes Freeman, 1951
 • Tetragoneura simplicistila Freeman, 1951
 • Tetragoneura sinuata Freeman, 1951
 • Tetragoneura stangei Duret, 1980 [H]
 • Tetragoneura stuardoi Duret, 1982 [H]
 • Tetragoneura sylvatica Curtis, 1837
 • Tetragoneura tibialis Freeman, 1951
 • Tetragoneura ultirna Tonnoir in T & E, 1927
 • Tetragoneura usitata Matile, 1993 [H P]
 • Tetragoneura vianai Duret, 1976 [H]
 • Tetragoneura vockerothi Duret, 1982
 • Tetragoneura willinki Duret, 1980 [H P]

THORACOTROPIS

 • Thoracotropis cypriformis Freeman, 1951

TOILETTIA

 • Toilettia vrydaghi Tollet, 1955

TRICHONTA

 • Trichonta aberrans Lundstrom, 1911
 • Trichonta apicalis Strobl, 1896
 • Trichonta argentina Duret, 1979 [H P]
 • Trichonta arnica Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta atricauda Zetterstedt, 1852
 • Trichonta bicolor Landrock, 1912
 • Trichonta bitida Lundstrom, 1909
 • Trichonta brevicauda Lundstrom, 1906
 • Trichonta chaoi Shaw, 1951
 • Trichonta clavigera Lundstrom, 1973
 • Trichonta comica Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta concinna Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta conjungens Lundstrom, 1909
 • Trichonta eximia Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta falcata Lundstrom, 1911
 • Trichonta fasciata Freeman, 1951
 • Trichonta fidelis Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta fissicauda Zetterstedt, 1852
 • Trichonta fragilis Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta funerea Freeman, 1951
 • Trichonta girschneri Landrock, 1912
 • Trichonta hamata Mik, 1880
 • Trichonta icenica Edwards, 1925
 • Trichonta longinervis Freeman, 1951
 • Trichonta lyrica Gagne, 1981
 • Trichonta major Freeman, 1951
 • Trichonta melanura Staeger, 1840
 • Trichonta neuquina Duret, 1979 [H P]
 • Trichonta nubilipennis Freeman, 1951
 • Trichonta sergioi Duret, 1979 [H P]
 • Trichonta similis Freeman, 1979
 • Trichonta sincera Gagne, 1981 [H]
 • Trichonta spinigera Freeman, 1979
 • Trichonta subfusca Lundstrom, 1909
 • Trichonta submaculata Staeger, 1840
 • Trichonta terminalis Walker, 1856
 • Trichonta testa Gagne, 1981 [P]
 • Trichonta tobasi Lane, 1958
 • Trichonta venosa Staeger, 1840
 • Trichonta vitta Meigen, 1830 [H]
 • Trichonta vulcani Dziedzicki, 1889
 • Trichonta vulgaris Loew, 1869

TRICHOTERGA

 • Trichoterga monticola Tonnoir in T & E, 1927

TRUPLAYA

 • Truplaya (Truplaya) aethiopica (Lindner, 1958) [T]
 • Truplaya (Truplaya) calogastra Speiser, 1913
 • Truplaya (Truplaya) comesi Matile, 1978 [H P]
 • Truplaya (Truplaya) erythropyga Matile, 1978 [P]
 • Truplaya (Truplaya) ferox Kovac & Matile, 1997 [H P]
 • Truplaya (Truplaya) flavioralis Speiser, 1911
 • Truplaya (Truplaya) fumipes Brunetti, 1912
 • Truplaya (Truplaya) quadricincta Matile, 1978 [H]
 • Truplaya (Truplaya) rubricoxa Matile, 1972 [H]
 • Truplaya (Truplaya) tricincta Matile, 1978 [H P]
 • Truplaya (Truplaya) venusta fwalker, 1856
 • Truplaya (Truplayella) couturieri Matile, 1978 [P]
 • Truplaya (Truplayella) flaveola Matile, 1978 [H]
 • Truplaya (Truplayella) lachaisei Matile, 1978 [H P]
 • Truplaya (Truplayella) subdaveola Matile, 1988 [H]
 • Truplaya (Truplayella) testaceofasciata Matile, 1978 [P]

TYLPARUA

 • Tylparua hawaiiensis Grimshaw, 1901
 • Tylparua insularis Grimshaw, 1901 [P]

URYTALPA

 • Urytalpa macrocera Edwards, 1913
 • Urytalpa nigrita Johannsen, 1910
 • Urytalpa ochracea Meigen, 1818 [H]
 • Urytalpa rhapsodica Chandler, 1995
 • Urytalpa trivittata Lundstrum, 1914

VIRIDIVORA

 • Viridivora formosa Matile, 1973 [H P]
 • Viridivora seguyi Matile, 1972 [H]

XENOKEROPLATUS

 • Xenokeroplatus filitarsis Matile, 1990 [P]

XENOPLATYURA

 • Xenoplatyura ahalaensls Matile, 1970 [H(alc)]
 • Xenoplatyura beaveri Matile, 1979 [H P]
 • Xenoplatyura bicelli (Lane, 1961) [H]
 • Xenoplatyura brevitarsata Matile, 1970 [H P]
 • Xenoplatyura chaguarama Matile, 1982 [H P]
 • Xenoplatyura coheri Lane, 1950 [H]
 • Xenoplatyura couturieri Matile, 1984 [H P]
 • Xenoplatyura deemingi Matile, 1984 [H]
 • Xenoplatyura familiaris Matile, 1974 [H]
 • Xenoplatyura galindoi (Lane, 1961)[H P]
 • Xenoplatyura hutsoni Matile, 1972 [H P]
 • Xenoplatyura lobata Matile, 1974 [P]
 • Xenoplatyura maculata Matile, 1970 [H]
 • Xenoplatyura manaosensis (Lane, 1961) [H]
 • Xenoplatyura natalensis Matile, 1974 [P]
 • Xenoplatyura nicolae Matile, 1997 [H P]
 • Xenoplatyura nkolbissonensis Matile, 1970 [H]
 • Xenoplatyura paradoxa Matile, 1965 [H]
 • Xenoplatyura rufonigra Matile, 1972 [H]
 • Xenoplatyura salebrosa Matile, 1997 [H P]
 • Xenoplatyura taiensis Matile, 1988 [H]
 • Xenoplatyura tapuiai Lane, 1950) [H]
 • Xenoplatyura thibaudi Matile, 1982 [H P]
 • Xenoplatyura tsacasi Matile, 1970 [H P]
 • Xenoplatyura vespertina Matile, 1970 [H P]
 • Xenoplatyura villiersi Matile, 1984 [H P]

ZYGOMYIA

 • Zygomyia apicalis Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia argentina Lane, 1961
 • Zygomyia bifasciola Matile, 1989
 • Zygomyia brasiliana Lane, 1947
 • Zygomyia filigera Edwards in T & E, 1927
 • Zygomyia freemani Lane, 1951
 • Zygomyia grisescens Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia guttata Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia humeralis Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia humeralis Wiedemann, 1917
 • Zygomyia interrupta Malloch, 1914
 • Zygomyia marginata Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia nigriventris Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia notata Stannius, 1831
 • Zygomyia ornatipennis Lane, 1948
 • Zygomyia paula Loew, 1869
 • Zygomyia penicillata Edwards in T & E, 1927
 • Zygomyia pictipennis Staeger, 1840
 • Zygomyia plaumanni Lane, 1951
 • Zygomyia pseudohumeralis Caspers, 1980
 • Zygomyia semifusca Meigen, 1818 [H]
 • Zygomyia setosa Barendrecht, 1938
 • Zygomyia tapuiai Lane, 1951
 • Zygomyia unispinosa Tonnoir in T & E, 1927
 • Zygomyia valeriae Chandler, 1991
 • Zygomyia valida Winnertz, 1863
 • Zygomyia vara Staeger, 1840 [H P]
   
Keywords: 
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith